Object

Title: Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana)

Creator:

Nycz, Ryszard

Date issued/created:

1996

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Ch. Baudelaire, Malarz życia współczesnego, w tegoż: O sztuce. Szkice krytyczne, wybrała i przeł. J. Guze, wstępem opatrzył J. Starzyński, Wrocław 1961, s. 203.
2. M. Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971.
3. K.H. Bohrer, Suddenness On the Moment of Aesthetic Appearence, tłum. R. Crowley, New York 1994.
4. T. Cribb, James Joyce: The Unconscious and the Cognitive Epiphany, w: Modernism and the European Unconscious, wyd. P. Collier, J. Davies, Cambridge 1990.
5. M. Głowiński, Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje, Warszawa 1972.
6. J. W Gomulicki, Patos i milczenie, Warszawa 1965, s. 37.
7. M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki, przeł. L. Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia" 1992 nr 5, s. 27, 53.
8. K. Irzykowski, Cudowność jako materiał poetycki, „Tygodnik Ilustrowany" 1921 nr 41.
9. K. Irzykowski, Od metafory do metonimii, „Kurier Literacko-Naukowy" 1939 nr 15.
10. K. Irzykowski, Spojrzenie wstecz ku „Przyczynkowi do etyki płci" Stanisława Przybyszewskiego, „Nasz Kraj" 1908 (VI) nr 10, s. 292.
11. E. Klee, Wyznanie twórcy, przeł. J. Maurin-Białostocka, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1977, s. 290.
12. R. Langbaum, The Epiphanie Mode in Wordsworth and Modern Literature, „New Literary History" 1983 no 2.
13. B. Leśmian, Aleksander Szczęsny, „To, co się stało", w tegoż: Szkice literackie, oprac, i wstępem poprzedził J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 334-336.
14. B. Leśmian, Napój cienisty, Warszawa 1936.
15. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac, i wstępem opatrzył J. Trznadel, Warszawa 1959.
16. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 319.
17. B. Leśmian, Zamyślenie, w tegoż: Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstępem opatrzyła M. Jakitowicz, Toruń 1993, s. 300.
18. E. Levinas, Ślad innego, przeł. B. Baran, w: Filozofia dialogu, wybór, oprac, i przedm. B. Baran, Kraków 1991, s. 227.
19. C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. Tom VI. Cz. 1, Warszawa 1971.
20. R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, w: Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995.
21. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 98-103.
22. I. Opacki, Uroda i żałoba czasu. Romantyzm w liryce Bolesława Leśmiana, w tegoż: Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 1979.
23. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, w zbiorze Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995.
24. A. Potocki, Polska literatura współczesna. Cz. 2. Kult jednostki 1890-1910, Warszawa 1912, s. 339-340.
25. Z. Przesmycki, Walka ze sztuką, w tegoż: Wybór pism krytycznych, oprac. E. Korzeniewska, Kraków 1967, t. II, s. 67.
26. S. Przybyszewski, Moi współcześni. Wśród obcych, Warszawa 1926, s. 2.
27. R. Schleifer, Rhetoric and Death. The Language of Modernism and Postmodern Discourse Theory, Urbana 1990.
28. R. Sheppard, The Problematics of European Modernism, w: Theorizing Modernism. Essays in Critical Theory, wyd. S. Giles, London 1993.
click here to follow the link
29. I. Sławińska, O prozie epickiej Norwida. Z zagadnień warsztatu pracy, „Pamiętnik Literacki" 1957 z. 2.
30. Ch. Taylor, Epiphanies of Modernism, w tegoż: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge, Mass. 1989.
31. E. Valéry, O gruncie i o tym, co bezkształtne, w tegoż: Rzeczy przemilczane (Z pism o sztuce), wybór, przekł. i noty J. Guze, Warszawa 1974. s. 92-93.
32. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976, s. 20.
33. A. Ważyk, U modernistów, „Twórczość" 1977 nr 8, s. 93.
34. G. Wihl, The Contingency of Theory. Pragmatism, Expressivism, Deconstruction, New Haven 1994.
35. G. Wohlfart, Mantyka. Koniektury na temat pojęcia znaku u Nietzschego, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, „Sztuka i Filozofia", 1991 nr 4.
36. E. Zants, The Relation of Epiphany to Description in the Modern French Novel, „Comparative Literature Studies" 1968 nr 3.
37. J. Żuławski, Znaczenie symbolizmu w sztuce, w tegoż: Prolegomena. Uwagi i szkice, Lwów 1902, s. 76.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

20

End page:

38

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66829 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 19, 2018

Number of object content hits:

136

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/72754

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information