Object structure

Title:

I cóż dalej, dziwna monado? Witkacy u progu niepodległości

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Błoński, Jan

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Witkiewicz, Stanisław, Ignacy (1885-1939) ; filozofia

References:

1. W. Gombrowicz, Dziennik (1961-1966), Paryż 1971. ; 2. R. Ingarden, Wspomnienie o St. I. Witkiewiczu, w: St. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa pod red. T Kotarbińskiego i J. E. Ptomieńskiego, Warszawa 1957, s. 169. ; 3. K. Irzykowski, Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania, Warszawa 1929. ; 4. T. Kotarbiński, Filozofia St. I. Witkiewicza, w: St. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa pod red. T Kotarbińskiego i J. E. Ptomieńskiego, Warszawa 1957, s. 13. ; 5. J. Leszczyński, Filozof metafizycznego niepokoju, w: St. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa pod red. T Kotarbińskiego i J. E. Ptomieńskiego, Warszawa 1957, s. 95. ; 6. A. Mencwel, Witkacego jedność w wielości, w: Sprawa sensu, Warszawa 1974. ; 7. B. Michalski, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, PIW, Warszawa 1979. ; 8. K. Pomian, Człowiek pośród rzeczy, Warszawa 1973. ; 9. M. Szpakowska, Światopogląd St. I. Witkiewicza, Wrocław 1976. ; 10. W. Sztaba, Gra ze sztuką. O twórczości St. I. Witkiewicza, Kraków 1982, s. 271-282. ; 11. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, s. 42. ; 12. K. Wyka, Trzy legendy tzw. Witkacego, „Twórczość" 1958 nr 10.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

39

End page:

51

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: