Object structure

Title:

I cóż dalej, dziwna monado? Witkacy u progu niepodległości

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Błoński, Jan

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Witkiewicz, Stanisław, Ignacy (1885-1939) ; filozofia

References:

1. W. Gombrowicz, Dziennik (1961-1966), Paryż 1971.
2. R. Ingarden, Wspomnienie o St. I. Witkiewiczu, w: St. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa pod red. T Kotarbińskiego i J. E. Ptomieńskiego, Warszawa 1957, s. 169.
3. K. Irzykowski, Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania, Warszawa 1929.
4. T. Kotarbiński, Filozofia St. I. Witkiewicza, w: St. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa pod red. T Kotarbińskiego i J. E. Ptomieńskiego, Warszawa 1957, s. 13.
5. J. Leszczyński, Filozof metafizycznego niepokoju, w: St. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Księga pamiątkowa pod red. T Kotarbińskiego i J. E. Ptomieńskiego, Warszawa 1957, s. 95.
6. A. Mencwel, Witkacego jedność w wielości, w: Sprawa sensu, Warszawa 1974.
7. B. Michalski, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, PIW, Warszawa 1979.
8. K. Pomian, Człowiek pośród rzeczy, Warszawa 1973.
9. M. Szpakowska, Światopogląd St. I. Witkiewicza, Wrocław 1976.
10. W. Sztaba, Gra ze sztuką. O twórczości St. I. Witkiewicza, Kraków 1982, s. 271-282.
11. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, s. 42.
12. K. Wyka, Trzy legendy tzw. Witkacego, „Twórczość" 1958 nr 10.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

39

End page:

51

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: