Object structure

Title:

Pęta "Opętanych"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Korwin-Piotrowska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Błoński, O Gombrowiczu, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984. ; 2. F. Bondy, Witold Gombrowicz czyli szlachcica polskiego pojedynki cieniów, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984. ; 3. A. Falkiewicz, Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu, Kraków 1981. ; 4. I. Fik, Miny trudne i miny łatwe, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984. ; 5. M. Głowiński, Rapsodia konstruktywna, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984. ; 6. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1988. ; 7. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1986. ; 8. W. Gombrowicz, O zakres i granice powieści popularnej. Pisarze z góry i pisarze z dołu. Spójrz kelnerowi w oczy. Rzeczywistość i żywotność, w: W. Gombrowicz, Proza (Fragmenty). Reportaże. Kyrtyka literacka 1933-1939, Kraków 1995. ; 9. W. Gombrowicz, Opętani. Powieść, Kraków 1994. ; 10. W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Warszawa 1990. ; 11. M. Janion, „Ciemna" młodość Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984. ; 12. M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975. ; 13. J. Jarzębski, Gombrowicz, ucieczka z rodzinnego domu, w: W Polsce czyli wszędzie, Warszawa 1992. ; 14. J. Jarzębski, Gombrowicz wobec nicości, w: Powieść jako autokreacja, Kraków 1984. ; 15. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982. ; 16. J. Jarzębski, Nota wydawcy, w: W. Gombrowicz, Opętani. Powieść, Kraków 1994, s. 360. ; 17. J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984. ; 18. A. Jeleński, Pożytek z niepowodzenia, przeł. J. Lisowski, [wstęp do:] W. Gombrowicz, Opętani, Warszawa 1990. ; 19. T. Kępiński, Gombrowicz i świat jego młodości, Kraków 1974. ; 20. T. Kępiński, Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie. Warszawa 1992. ; 21. Z. Łapiński, „Ślub w kościele ludzkim" (O kategoriach interakcyjnych u Gombrowicza), „Twórczość" 1966 nr 9. ; 22. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna, interpretant, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1, s. 104. ; 23. D. de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969, s. 54. ; 24. A. Sandauer, Witold Gombrowicz — człowiek i pisarz, „Kultura" 1965 nr 42-43. ; 25. W. Wyskiel, Witold Gombrowicz. Twórczość literacka, Warszawa 1975.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

135

End page:

153

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: