Object

Planned object

Title: Racje żywych i racje umarłych: Ismena i Antygona

Creator:

Stępień, Paweł

Date issued/created:

1992

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1992)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Brożek, Wstęp, w: Sofokles, Antygona, przeł. i oprac. M. Brożek, wyd. 9, Wrocław 1973, s. 35. ; 2. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. 3, Warszawa 1985, s. 44. ; 3. H. D. F. Kitto, Form and Meaning in Drama. A Study of Six Greek Plays and of "Hamlet", wyd. 2, London 1964, s. 166-167. ; 4. J. Kott, Tragedia grecka i absurd, w: idem, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986, s. 278. ; 5. J. Łanowski, Antygona, w: Mit — człowiek — literatura, red. i wstęp S. Stabryła, Warszawa 1992, s. 185-210. ; 6. J. Łanowski, Dalsze losy "Antygony", w: Antygona, tłum. K. Morawski, oprac. S. Srebrny, wyd. 11, przejrzał i uzupełnił J. Łanowski, Wrocław 1984, s. LXXVIII. ; 7. J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987, s. 69-70. ; 8. A. Małecki, Prelekcye o filologii klassycznej i jej encyklopedyi miane w półroczu letniem r. 1850, Kraków 1851, s. 238-239. ; 9. J. Oko, Wstęp, w: Sofokles, Antygona, Lwów 1913, s. 16. ; 10. T. Sinko, Zarys literatury greckiej, Warszawa 1959, t. 1, s. 415. ; 11. Sofokles, Antygona, przeł. i oprac. M. Brożek, wyd. 9, Wrocław 1973. ; 12. Sofokles, Antygona, tłum. i wstęp N. Chadzinikolau, Poznań 1991. ; 13. Sofokles Antygona, (fragmenty), tłum. A. Libera i J. Szpotański, "Ogród" 1991, nr 2, s. 3-11. ; 14. S. Srebrny, Wstęp, w: Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, oprac. S. Srebrny, wyd. 11, przejrzał i uzupełnił J. Łanowski, Wrocław 1984, s. XXIX, przyp. 3. ; 15. S. Stabryła, Starożytna Grecja, Warszawa 1988, s. 153. ; 16. S. Stabryła, Śpiewaj mi Muzo. Cztery opowieści o poetach greckich, Katowice 1988, s. 186. ; 17. S. Stabryła, Uwagi wstępne do Antygony, w: Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, tłum. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski, wybrał i oprac. S. Stabryła, Kraków 1989, s. 235. ; 18. J. Starnawski, "Antygona" Sofoklesa, Warszawa 1983, s. 33. ; 19. W. Steffen, Czy "Antygona" Sofoklesa jest tragedią Antygony?, Warszawa 1959, s. 46. ; 20. E. M. Szarota, Nowoczesne dramaty o Antygonie, "Meander" 1961, nr 4, s. 192. ; 21. S. Witkowski, Tragedia grecka, Lwów 1930, t. 1, s. 293. ; 22. T. Zieliński, Sofokles i jego twórczość tragiczna, Kraków 1928, s. 271.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

39

End page:

50

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information