RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Racje żywych i racje umarłych: Ismena i Antygona

Creator:

Stępień, Paweł

Date issued/created:

1992

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1992)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Brożek, Wstęp, w: Sofokles, Antygona, przeł. i oprac. M. Brożek, wyd. 9, Wrocław 1973, s. 35.
2. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. 3, Warszawa 1985, s. 44.
3. H. D. F. Kitto, Form and Meaning in Drama. A Study of Six Greek Plays and of "Hamlet", wyd. 2, London 1964, s. 166-167.
4. J. Kott, Tragedia grecka i absurd, w: idem, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986, s. 278.
5. J. Łanowski, Antygona, w: Mit — człowiek — literatura, red. i wstęp S. Stabryła, Warszawa 1992, s. 185-210.
6. J. Łanowski, Dalsze losy "Antygony", w: Antygona, tłum. K. Morawski, oprac. S. Srebrny, wyd. 11, przejrzał i uzupełnił J. Łanowski, Wrocław 1984, s. LXXVIII.
7. J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987, s. 69-70.
8. A. Małecki, Prelekcye o filologii klassycznej i jej encyklopedyi miane w półroczu letniem r. 1850, Kraków 1851, s. 238-239.
9. J. Oko, Wstęp, w: Sofokles, Antygona, Lwów 1913, s. 16.
10. T. Sinko, Zarys literatury greckiej, Warszawa 1959, t. 1, s. 415.
11. Sofokles, Antygona, przeł. i oprac. M. Brożek, wyd. 9, Wrocław 1973.
12. Sofokles, Antygona, tłum. i wstęp N. Chadzinikolau, Poznań 1991.
13. Sofokles Antygona, (fragmenty), tłum. A. Libera i J. Szpotański, "Ogród" 1991, nr 2, s. 3-11.
14. S. Srebrny, Wstęp, w: Sofokles, Antygona, tłum. K. Morawski, oprac. S. Srebrny, wyd. 11, przejrzał i uzupełnił J. Łanowski, Wrocław 1984, s. XXIX, przyp. 3.
15. S. Stabryła, Starożytna Grecja, Warszawa 1988, s. 153.
16. S. Stabryła, Śpiewaj mi Muzo. Cztery opowieści o poetach greckich, Katowice 1988, s. 186.
17. S. Stabryła, Uwagi wstępne do Antygony, w: Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, tłum. S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski, wybrał i oprac. S. Stabryła, Kraków 1989, s. 235.
18. J. Starnawski, "Antygona" Sofoklesa, Warszawa 1983, s. 33.
19. W. Steffen, Czy "Antygona" Sofoklesa jest tragedią Antygony?, Warszawa 1959, s. 46.
20. E. M. Szarota, Nowoczesne dramaty o Antygonie, "Meander" 1961, nr 4, s. 192.
21. S. Witkowski, Tragedia grecka, Lwów 1930, t. 1, s. 293.
22. T. Zieliński, Sofokles i jego twórczość tragiczna, Kraków 1928, s. 271.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

39

End page:

50

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information