Object structure

Title:

Oko w oko z trzy po trzy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1993)

Creator:

Siwicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Fredro, Aleksander ; Trzy po trzy

References:

1. J. Bachórz, Pamiętnik w polskiej kulturze romantycznej, w: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, Kraków 1984.
2. A. Białkowski, Pamiętniki starego żołnierza 1806-1814, oprac. W. Tokarz, Warszawa 1903, s. 306.
3. M. Bieńczyk, W kufrze i przy kominku, "Res Publica" 1990 nr 1.
4. W. Borowy, Uwagi o fredrowskim "Trzy po trzy", w: Ze studiów nad Fredrą, Kraków 1921, s. 72.
5. W. Borowy, Uwagi o "Trzy po trzy", w: A. Fredro, Trzy po trzy, oprac. H. Mościcki, Kraków 1949, s. 208-209.
6. A. Fredro, Trzy po trzy, w: Pisma wszystkie, t. 13, cz. 1, oprac. S. Pigoń, wstęp K. Wyka, Warszawa 1955-1968.
7. A. Grzymała-Siedlecki, Przedmowa do "Trzy po trzy" Aleksandra Fredry, w: Ludzie i dzieła, wybór A. Okońska, wstęp J. Krzyżanowski, Kraków 1967, s. 350.
8. J. Kopeć, Dziennik brygadiera wojsk polskich z rozmaitych not sporządzony, Berlin 1863.
9. A. Mickiewicz, Dzieła, t. 6, cz. 2, Wydanie Narodowe, Warszawa 1948-1955, s. 75.
10. S. Pigoń, Dodatek krytyczny do Notat różnych, w: A. Fredro, Pisma wszystkie, t. 13, cz. 2, oprac. S. Pigoń, wstęp K. Wyka, Warszawa 1955-1968, s. 198.
11. S. Pigoń, Z tajemnic osobowości twórczej Fredry, w: Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa 1969, s. 241.
12. J.M. Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze, Warszawa 1977.
13. F.P. de Ségur, Pamiętniki adiutanta Napoleona, przeł. E. Leszczyńska, Warszawa 1967, s. 40.
14. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 670.
15. L. Sterne, Życie i myśli JW Pana Tristrama Shandy, t. 1-2, przeł. K. Tarnowska, Warszawa 1958.
16. Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Kraków 1992.
17. W. Weintraub, Od Reya do Boya, Warszawa 1977, s. 353-355.
18. K. Wyka, Wstęp, w: A. Fredro, Pisma wszystkie, t. 1, oprac. S. Pigoń, wstęp K. Wyka, Warszawa 1955-1968, s. 113.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

5

End page:

18

Resource Type:

Artykuł

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego