Object structure

Title:

Obroty rzeczy należących do śp. Adama Mickiewicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1993)

Creator:

Rosiek, Stanisław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; estate ; memory

References:

1. M. Gorecka, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu, Kraków 1897, s. 148. ; 2. A. Jelski, Wiadomości o niektórych pamiątkach po Adamie Mickiewiczu, w: Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1798-1898), t. 2, Warszawa 1898, s. 59. ; 3. Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, oprac. A. Lewak, Kraków 1931. ; 4. E.K. Kossak, Rodzina M. Warszawa 1991, s. 174-175, 180-182. ; 5. B. Mądra-Shallcross, Dom romantycznego artysty, Kraków 1992, s. 91. ; 6. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Narodowe, t. 16: Listy, cz. 3, Warszawa 1955, s. 525. ; 7. W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 1, Warszawa 1926, s. 180. ; 8. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, t. 4, Poznań 1895, s. 419, 455-456. ; 9. Miscellanea Mickiewiczowskie, oprac. J. Odrowąż-Pieniążek, "Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza" 1988 nr 9, s. 259-263. ; 10. J. Odrowąż-Pieniążek, Polonika zbierane po świecie, Warszawa 1992, s. 66-69. ; 11. F.J. Pułaski, Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948, Paryż 1948, s. 62-63. ; 12. F.J. Pułaski, Muzeum Mickiewiczowskie, "Przegląd Biblioteczny" 1908 nr 3-4, s. 175. ; 13. F. Rawita-Gawroński, Materiały do historii polskiej XIX wieku, Kraków 1909, s. 272-273.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

31

End page:

42

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: