Object structure

Title:

Towianistyczna utopia języka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1993)

Creator:

Sosnowska, Danuta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Towiański, Andrzej ; towianizm ; język ; słowo

References:

1. S. Goszczyński, Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1984. ; 2. S. Goszczyński, Listy (1823-1875), oprac. S. Pigoń, Kraków 1937, s. 153. ; 3. Novalis, Uczniowie z Sais, Warszawa 1984, s. 328. ; 4. K. Rutkowski, Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym, Paryż 1988.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

56

End page:

71

Resource Type:

Artykuł

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: