Object structure

Title:

Metafizyka przypadku w "Lalce" Prusa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1993)

Creator:

Przybyła, Zbigniew

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

metaphysics ; Lalka ; Prus, Bolesław

References:

1. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe, Lublin 1925. ; 2. J.S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, Warszawa 1922, s. 41. ; 3. B. Chwedczuk, Dziedzictwo romantyzmu w twórczości Bolesława Prusa, "Roczniki Humanistyczne KUL". Literatura Polska, t. XXXV (1987), z. 1, s. 74-75. ; 4. E. Czaplejewicz, Lalki Prusa i Platona, "Miesięcznik Literacki" 1987 nr 1, s. 51, 56-59. ; 5. R. Droux, Marionette Mensch. Ein Metaphernkomplex und sein Kontext von E.T.A. Hoffman bis Georg Büchner. München 1968, s. 78, 96. ; 6. K. Ehrenberg, Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne. Bolesław Prus: "Lalka", w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 113. ; 7. S. Eile, Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa, "Pamiętnik Literacki" 1973 z. 1, s. 40-41. ; 8. S. Fita, "Pozytywista ewangeliczny". Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. "Roczniki Humanistyczne KUL". Literatura Polska, t. XXXV (1987), z. 1, s. 20. ; 9. B. Gawecki, Filozofia teoretyczna Bolesława Prusa, w: Szkice filozoficzne. Warszawa 1935, s. 21. ; 10. E.D. Hirsch jr., Interpretacja obiektywna, "Pamiętnik Literacki" 1977 z. 3, s. 318. ; 11. A. Hochfeldowa, Polska myśl filozoficzna w epoce pozytywizmu (II), w: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 1, oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 69. ; 12. M. Inglot, Obraz idealnej miłości w "Lalce" Bolesława Prusa, "Acta Universitatis Wratislaviensis", no 240, "Prace Literackie" XVI, Wrocław 1974, s. 61, 74. ; 13. M. Jankowiak, Ironia i fabuła (Na przykładzie "Lalki", "Wesela" i"Próchna"), w: Fabuła utworu literackiego, "Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", Toruń 1987, s. 47. ; 14. W. M. Kozłowski, Monizm Spencera, "Przegląd Filozoficzny" 1904 z. 2. ; 15. F. Krupiński, Romantyzm i jego skutki, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, BN I 249, Wrocław 1985, s. 156-157. ; 16. J. Krzyżanowski, Przedmowa do: F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe, Lublin 1925. ; 17. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus w oczach potomnych, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 2: Nauka o literaturze, Warszawa 1963, s. 165. ; 18. J. Kulczycka-Saloni, Kilka uwag o scjentyzmie Bolesława Prusa, "Przegląd Humanistyczny" 1983 z. 9/10, s. 68. ; 19. J. Kulczycka-Saloni, O "Faraonie". Szkice, "Studia Historycznoliterackie", t. 26, Wrocław 1955, s. 13. ; 20. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego, w: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967, s. 36, 45. ; 21. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978, s. 134. ; 22. H. Markiewicz, Wstęp do: B. Prus, Lalka. Powieść, t. 1, Warszawa 1964, s. 5-6, 21. ; 23. M. Massonius, Agnostycyzm, "Przegląd Filozoficzny" 1904 z. 2. ; 24. I. Matuszewski, Zwrot w twórczości Prusa ("Faraon"), w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 223. ; 25. W. Modzelewski, Naród i postęp. Problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich. Warszawa 1977, s. 91. ; 26. A. Nowicki, Spotkania w rzeczach, Warszawa 1991, s. 294. ; 27. L. Okręt, O "Lalce" słów kilka, w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 105. ; 28. J.L. Popławski, Świat marionetek, w: Prus. Z dziejów recepcji twórczości, wybór i oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988, s. 111. ; 29. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 1-2, BN I 262, Wrocław 1991. ; 30. B. Prus, "Ogniem i mieczem". Powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza ocenił..., w: Wybór pism. Nowele, t. 3, Warszawa 1957, s. 455, 457. ; 31. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6 pieśniach), w: Wybór pism. Nowele, t. 3, Warszawa 1957, s. 529. ; 32. L. Przysiecki, Spencer w Niemczech, "Niwa" 1883, t..XXIV, z. 205, s. 48, 53. ; 33. M. Romankówna, Na nowych drogach. Studia o Elizie Orzeszkowej. Kraków 1948, s. 47. ; 34. B. Skarga, Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa 1987, s. 274. ; 35. W. Spasowicz, Rzecz o wolności woli. Prawa naśladownictwa Tarde'a, w: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 1, oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 324. ; 36. D. Sztejnbarg, Analiza pojęcia przypadku (przyczynek do słownika filozoficznego), Warszawa 1934, s. 170. ; 37. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 175, 218. ; 38. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1959, s. 237. ; 39. K. Turey, Bolesław Prus a romantyzm, Lwów 1937, s. 68, 99-102. ; 40. E. Warzenica-Zalewska, Koncepcja psychiki człowieka i twórczości Bolesława Prusa, "Przegląd Humanistyczny" 1983 z. 9/10, s. 77. ; 41. M. Zakrzewska, Stanisław Wokulski. Bohater "Lalki" B. Prusa. Próba ustalenia charakterystycznych cech osobowości postaci literackiej. Szczecin 1989.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

77

End page:

83

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: