Object structure

Title:

Struktura konkretności i miejsca niedookreślenia u Ingardena

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1993)

Creator:

Brogowski, Leszek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Ingarden, Roman ; teoria literatury

References:

1. Arystoteles, Metafizyka, 1022 b, Warszawa 1983, s. 138.
2. K. Bartoszyński, Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982.
3. G. Berkeley, Principles of Human Knowledge cz. I, §17, w: Philosophical Works, London 1985, s. 81-82.
4. M.W. Biemel, Réflexions sur l'interprétation du Bild par Ingarden, tłum. franc, w: La part de l'oeil 1991 nr 7.
5. H. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885.
6. H. Dussort, Ecole de Marbourg, Paris 1963.
7. J.G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, cz. II, §4, w: Fichtes Werke, Leipzig 1922, s. 410.
8. Il guidizio estetica, Padwa 1959.
9. E. Husserl, Logische Untersuchungen, Rozprawa VI, t. 2, cz. II, Tübingen 1980, s. 65-66.
10. R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Tübingen 1960.
11. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1988.
12. R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, w: Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972, s. 372.
13. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. II / 1, Warszawa 1987.
14. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970.
15. I. Kant, Prolegomena..., Warszawa 1960, Uwaga III, s. 60.
16. S. Kierkegaard, Albo — albo, t. 1, Warszawa 1982.
17. G.W. Leibniz, Confession Philosophi, w: Wyznanie wiary filozofa..., Warszawa 1969, s. 21.
18. G.W. Leibniz, Essais de Théodicée, Paris 1969, §414, s. 360.
19. H. Markiewicz, Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim, w: Nowe przekroje i zbliżenia, Warszawa 1974, s. 256-258.
20. K. Okopień, Czy Ingarden jest fenomenologiem?, "Studia Filozoficzne" 1989 nr 5, s. 119-129.
21. L. Pareyson, Conversations sur l'esthétique, Paris 1992, s. 122.
22. Plotyn, Enneady, t. 2, Warszawa 1959, s. 587.
23. A. Szczepańska, Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989, s. 61.
24. D. Ulicka, Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty, Warszawa 1992, s. 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

63

End page:

80

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego