Object structure

Title:

Hańba i ohyda. O autobiografii Jadwigi z Działyńskich

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4-5-6 (1993)

Creator:

Siwicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Działyńska, Jadwiga ; autobiography

References:

1. S.G. Mgr. Baudrillart, Une grande Ame et une grande Oeuvre, Paris 1930. ; 2. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992, s. 61. ; 3. G.G. Byron, Wędrówki Childe Harolda. Dramaty, przeł. J. Kasprowicz, J. Paszkowski, Warszawa 1955. s. 468. ; 4. B. Didier, Le journal intime, Paris 1976, s. 57-58. ; 5. Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. V 1847-1852, Poznań 1922, s. 411, 413. ; 6. Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. VI 1853-1868, Poznań 1930, s. 43. ; 7. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 26-27. ; 8. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1977, s. 407. ; 9. A. Lewak, „Wspomnienia" Jadwigi Zamoyskiej, „Kwartalnik Historyczny" 1962 z. 4, s. 960-961. ; 10. M.C. Mason, The Other Voice: Autobiographies of Women Writers, w: Autobiography: Essays Theoretical and Critical, red. J. Olney, Princeton 1980, s. 210. ; 11. R. Pascal, Design and Truth in Autobiography, London 1960, s. 85. ; 12. A. Potocka z Działyńskich, Mój pamiętnik, oprac. A. Jastrzębski, Warszawa 1973, s. 21-26 i nast. ; 13. P. Skarga, Żywoty Świętych Pańskich Narodu Polskiego, Sanok 1855. ; 14. S. Smith, A Poetics of Women's Autobiography, Bloomington and Indianapolis 1987, s. 45-55. ; 15. J. Zamoyska, Wspomnienia, wstęp i oprac. M. Czapska, Londyn 1961. ; 16. Ze spuścizny Jenerałowej Zamoyskiej: wspomnienie Zjazdu Kuźniczanek w Warszawie w dn[iu] 22 IV 1927 r., Warszawa 1927.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4-5-6

Start page:

54

End page:

69

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: