Object structure

Title:

Hańba i ohyda. O autobiografii Jadwigi z Działyńskich

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4-5-6 (1993)

Creator:

Siwicka, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Działyńska, Jadwiga ; autobiografia

References:

1. S.G. Mgr. Baudrillart, Une grande Ame et une grande Oeuvre, Paris 1930.
2. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992, s. 61.
3. G.G. Byron, Wędrówki Childe Harolda. Dramaty, przeł. J. Kasprowicz, J. Paszkowski, Warszawa 1955. s. 468.
4. B. Didier, Le journal intime, Paris 1976, s. 57-58.
5. Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. V 1847-1852, Poznań 1922, s. 411, 413.
6. Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. VI 1853-1868, Poznań 1930, s. 43.
7. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 26-27.
8. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1977, s. 407.
9. A. Lewak, „Wspomnienia" Jadwigi Zamoyskiej, „Kwartalnik Historyczny" 1962 z. 4, s. 960-961.
10. M.C. Mason, The Other Voice: Autobiographies of Women Writers, w: Autobiography: Essays Theoretical and Critical, red. J. Olney, Princeton 1980, s. 210.
11. R. Pascal, Design and Truth in Autobiography, London 1960, s. 85.
12. A. Potocka z Działyńskich, Mój pamiętnik, oprac. A. Jastrzębski, Warszawa 1973, s. 21-26 i nast.
13. P. Skarga, Żywoty Świętych Pańskich Narodu Polskiego, Sanok 1855.
14. S. Smith, A Poetics of Women's Autobiography, Bloomington and Indianapolis 1987, s. 45-55.
15. J. Zamoyska, Wspomnienia, wstęp i oprac. M. Czapska, Londyn 1961.
16. Ze spuścizny Jenerałowej Zamoyskiej: wspomnienie Zjazdu Kuźniczanek w Warszawie w dn[iu] 22 IV 1927 r., Warszawa 1927.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4-5-6

Start page:

54

End page:

69

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego