Object structure

Title:

Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4-5-6 (1993)

Creator:

Borkowska, Grażyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Żmichowska, Narcyza ; Hoffmanowa, Klementyna

References:

1. T. Boy-Żeleński, Pisma, t. 3: Żmichowska, Warszawa 1956, s. 214 i nast.
2. P. Chmielowski, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Zarys biograficzno-pedagogiczny (z portretem Klementyny Hoffmanowej), Petersburg 1898, s. 1.
3. M. Ilnicka, Narcyza Żmichowska, „Bluszcz" 1877, nr 4-16.
4. A. Kraushar, Kandydatura panny Klementyny Tańskiego do Byłego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1927), „Tygodnik Ilustrowany" 1901 nr 49.
5. Cz. Latawiec, Cyprian Kamil Norwid i jego czasy. Pierwsze dziesięciolecie twórczości Norwida. I. Inwalida intencji — Szaman i jego uczeń — Biała tragedia Norwida, Poznań 1938, s. 84.
6. C. Ozick, Mesjasz ze Sztokholmu (Fragmenty), tł. K. Kopcińska, "Kresy" 1993, nr 13 s. 22-27.
7. M. Stępień, Narcyza Żmichowska, Warszawa 1968.
8. M. Stępień, Ze studiów nad Narcyzą Żmichowską, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" z. 5, dział „Filologia" z. 9.
9. N. Żmichowska, Listy Narcyzy Żmichowskiej do rodziny i przyjaciół opatrzone wstępem, T. 1-3, Kraków 1885-1906, t. 2, s. 28 i nast.
10. N. Żmichowska, Pisma, wstęp P. Chmielowski, t. 1, Warszawa 1885, s. XLV.
11. N. Żmichowska, Słowo przedwstępne do dzieł dydaktycznych pani Hoffmanowej, w tejże: Pisma, t. 5, Warszawa 1886.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4-5-6

Start page:

70

End page:

80

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund