Object structure

Title:

Kto to jest "człowiek"?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4-5-6 (1993)

Creator:

Miemietz, Bärbel

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

human ; women

References:

1. N.A. Janko-Trinickaja, Naimienowanije lic żenskogo poła suszczestwitielnymi żenskogo i mużskogo roda, w: Razwitije slowoobrazowanija sowriemiennogo russkogo jazyka, red. E. A. Zemskaja, D.M. Smieliew, Moskwa 1966, s. 210.
2. J.Lyons, Semantyka 1, przekł. A. Weinsberg, Warszawa 1984, s. 179-194.
3. Podręczny słownik polsko-niemiecki, pod red. A. Bzdęgi, J. Chodery i S. Kubicy, wyd. 2, Warszawa 1977.
4. L.F. Pusch, „Sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott." Das Duden-Bedeutungswörterbuch als Trivialroman, w tejże: Das Deutsche als Männersprache, Frankfurt 1991.
5. L.F. Pusch, Wie man aus seiner Mordergrube ein Herz macht: Strategien mannlicher Imagepolitik, w tejże: Alle Menschen werden Schwestern, Frankfurt/Main 1990.
6. Słownik języka polskiego, pod red. Witolda Doroszewskiego, Warszawa 1958.
7. Słownika języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978.
8. R. Tokarski, Człowiek w definicji znaczeniowej słowa, „Przegląd Humanistyczny" 1991 nr 3 - 4.
9. Z. Topolińska, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa 1984, s. 302-323.
10. D. Weiss, Kurica nie ptica, (a) baba nie czełowiek, w: Slavistische Linguistik 1984, München 1985.
11. Wielki słownik polsko-niemiecki, pod red. J. Pipreka i J. Ippoldta, wyd. 2, Warszawa 1977.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4-5-6

Start page:

169

End page:

180

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund