Object structure

Title:

Przeciw "literaturze kobiecej"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4-5-6 (1993)

Creator:

Filipowicz, Halina

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

feminism ; literature ; women ; criticism

References:

1. E. Adamiak, O co chodzi w teologii feministycznej?, „Więź" 1993 nr 1.
2. T. Bogucka, Czytanki na dziś, „Gazeta Wyborcza" 1993 nr 106, s. 17.
3. M. Borkowska, Czarczafy na ulicach, „Więź" 1993 nr 1.
4. P. Boumelh, Thomas Hardy and Women: Sexual Ideology and Narrative Form, Brighton 1982.
5. J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York 1990.
6. D. Chyziewicz, Czas feministek?, „Polityka" 1993 nr 39 (dodatek „Kultura"), s. VIII.
7. M. Ciechomska, Feminizm a macierzyństwo, „brulion" 1992 nr 19 B, s. 250.
8. H. Cixous, C. Clément, La Jeune Née, Paris 1975.
9. Conflicts in Feminism, oprac. M. Hirsch i E.F. Keller, New York 1990.
10. R. Coward, Are Women's Novels Feminist Novels?, w: The New Feminist Criticism: Essays on Women. Literature, and Theory, oprac. E. Showalter, New York 1985.
11. B. Draine, Refusing the Wisdom of Salomon: Some Recent Feminist Literary Theory, „Signs: Journal of Women in Culture and Society" 1989 nr 11.
12. M. Ellman, Thinking About Women, New York 1968, s. 131-136.
13. Feminism and Literature, „The New York Review of Books" 1990 nr 9.
14. Feminist Literary Criticism: Explorations in Theory, pod red. J. Donovan, Lexington 1989.
15. Feminism/Postmodernism, ed. and with an Introduction by Linda J. Nicholson, New York–London 1990.
16. S.M. Gilbert, S. Gubar ,The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, 1979.
17. S. Grabska Spór o miejsce kobiety w Kościele i społeczeństwie, „Więź" 1993 nr 1.
18. L. Irigaray, Spéculum de l'autre femme, Paris 1974.
19. K. Irzykowski, Recenzje teatralne, Warszawa 1965. s. 248.
20. M. Janion, Wojna i forma, w: Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Wrocław 1976, s. 248.
21. L.S. Kauffman, Discourses of Desire: Gender, Genre, and Epistolary Fictions, Ithaca 1986.
22. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris 1974.
23. K. Kwiatkowska-Pinkosz, Kobieta? Też człowiek!, „Tygodnik Solidarność" 1993 nr 29, s. 12.
24. J. Kwiatkowski, Wstęp do: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław 1967, BN I 194, s. XIV.
25. M. Łoś, Czy feminizm wyzwolił kobiety Ameryki Północnej?, „Więź" 1993 nr 1, s. 59.
26. M.H. Makowiecka, Kobiety, feminizm i literatura kobieca, „Nowy Dziennik" (dodatek „Przegląd Polski"), 17 grudnia 1992, s. 5.
27. J. Maurer, Rodzynek na słońcu, „Polityka" 1993 nr 44 (dodatek „Kultura"), s. II.
28. B. Miązek, W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej, w tegoż: Teksty i komentarze, Londyn 1983, s. 138.
29. K. Millett, Sexual Politics, London 1969.
30. K. Millett, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, Princeton 1977.
31. T. Modleski, Feminism without Women: Culture and Criticism in a „Postfeminist" Age, New York 1991.
32. T. Moi, Feminist Literary Criticism, w: Modern Literary Theory: a Comparative Introduction, ed. A. Jefferson i D. Robey, Totowa 1986.
33. T. Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, London 1991.
34. K.K. Ruthven, Feminist Literary Studies: An Introduction, Cambridge 1984, s. 8.
35. E. Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, Princeton 1977, s. 285.
36. I. Słodkowska, O czym w Polsce milczą kobiety „na świeczniku", „Więź" 1993 nr 1.
37. H. Vendler, Feminizm i literatura, oprac. J. D., „Świat Literacki" 1991 nr 1.
38. S. Walczewska, Feminizm, „brulion" 1992 nr 19 B, s. 234.
39. Women, Class, and the Feminist Imagination: A Socialist-Feminist Reader, ed. Karen V. Hansen, I.J. Philipson, Philadelphia 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4-5-6

Start page:

245

End page:

258

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund