Object structure

Title:

Przeciw "literaturze kobiecej"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4-5-6 (1993)

Creator:

Filipowicz, Halina

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

feminizm ; literatura ; kobieta ; krytyka

References:

1. E. Adamiak, O co chodzi w teologii feministycznej?, „Więź" 1993 nr 1. ; 2. T. Bogucka, Czytanki na dziś, „Gazeta Wyborcza" 1993 nr 106, s. 17. ; 3. M. Borkowska, Czarczafy na ulicach, „Więź" 1993 nr 1. ; 4. P. Boumelh, Thomas Hardy and Women: Sexual Ideology and Narrative Form, Brighton 1982. ; 5. J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York 1990. ; 6. D. Chyziewicz, Czas feministek?, „Polityka" 1993 nr 39 (dodatek „Kultura"), s. VIII. ; 7. M. Ciechomska, Feminizm a macierzyństwo, „brulion" 1992 nr 19 B, s. 250. ; 8. H. Cixous, C. Clément, La Jeune Née, Paris 1975. ; 9. Conflicts in Feminism, oprac. M. Hirsch i E.F. Keller, New York 1990. ; 10. R. Coward, Are Women's Novels Feminist Novels?, w: The New Feminist Criticism: Essays on Women. Literature, and Theory, oprac. E. Showalter, New York 1985. ; 11. B. Draine, Refusing the Wisdom of Salomon: Some Recent Feminist Literary Theory, „Signs: Journal of Women in Culture and Society" 1989 nr 11. ; 12. M. Ellman, Thinking About Women, New York 1968, s. 131-136. ; 13. Feminism and Literature, „The New York Review of Books" 1990 nr 9. ; 14. Feminist Literary Criticism: Explorations in Theory, pod red. J. Donovan, Lexington 1989. ; 15. Feminism/Postmodernism, ed. and with an Introduction by Linda J. Nicholson, New York–London 1990. ; 16. S.M. Gilbert, S. Gubar ,The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, 1979. ; 17. S. Grabska Spór o miejsce kobiety w Kościele i społeczeństwie, „Więź" 1993 nr 1. ; 18. L. Irigaray, Spéculum de l'autre femme, Paris 1974. ; 19. K. Irzykowski, Recenzje teatralne, Warszawa 1965. s. 248. ; 20. M. Janion, Wojna i forma, w: Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Wrocław 1976, s. 248. ; 21. L.S. Kauffman, Discourses of Desire: Gender, Genre, and Epistolary Fictions, Ithaca 1986. ; 22. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris 1974. ; 23. K. Kwiatkowska-Pinkosz, Kobieta? Też człowiek!, „Tygodnik Solidarność" 1993 nr 29, s. 12. ; 24. J. Kwiatkowski, Wstęp do: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Wrocław 1967, BN I 194, s. XIV. ; 25. M. Łoś, Czy feminizm wyzwolił kobiety Ameryki Północnej?, „Więź" 1993 nr 1, s. 59. ; 26. M.H. Makowiecka, Kobiety, feminizm i literatura kobieca, „Nowy Dziennik" (dodatek „Przegląd Polski"), 17 grudnia 1992, s. 5. ; 27. J. Maurer, Rodzynek na słońcu, „Polityka" 1993 nr 44 (dodatek „Kultura"), s. II. ; 28. B. Miązek, W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej, w tegoż: Teksty i komentarze, Londyn 1983, s. 138. ; 29. K. Millett, Sexual Politics, London 1969. ; 30. K. Millett, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, Princeton 1977. ; 31. T. Modleski, Feminism without Women: Culture and Criticism in a „Postfeminist" Age, New York 1991. ; 32. T. Moi, Feminist Literary Criticism, w: Modern Literary Theory: a Comparative Introduction, ed. A. Jefferson i D. Robey, Totowa 1986. ; 33. T. Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, London 1991. ; 34. K.K. Ruthven, Feminist Literary Studies: An Introduction, Cambridge 1984, s. 8. ; 35. E. Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, Princeton 1977, s. 285. ; 36. I. Słodkowska, O czym w Polsce milczą kobiety „na świeczniku", „Więź" 1993 nr 1. ; 37. H. Vendler, Feminizm i literatura, oprac. J. D., „Świat Literacki" 1991 nr 1. ; 38. S. Walczewska, Feminizm, „brulion" 1992 nr 19 B, s. 234. ; 39. Women, Class, and the Feminist Imagination: A Socialist-Feminist Reader, ed. Karen V. Hansen, I.J. Philipson, Philadelphia 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4-5-6

Start page:

245

End page:

258

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: