Object structure

Title:

Konstrukcje homoseksualizmu w "Dzienniku" Jana Lechonia. (Próba innej lektury)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Koropeckyj, Roman

Contributor:

Niżyńska, Joanna. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Lechoń, Jan ; "Dziennik" ; homoseksualizm ; literatura polska - 20 w.

References:

1. S. Baliński, Moją prawdą jest pamięć, red. E. i M. Pytasz, „Twórczość" 1983 nr 5, s. 64.
2. G. Barbedette, M. Carassou, Paris gay 1925, Paris 1981.
3. D. W. Cory, The Homosexual in America. A Subjective Approach, New York 1951.
4. M. Danilewiczowa, O „Dzienniku" Lechonia, w: J. Lechoń, Dziennik, t.I, London 1967, s. XII-XIII.
5. Diskrete Leidenschaften: homosexuelle Prosa aus Polen, opr. W. Jöhling, Frankfurt 1988.
6. K. Hrabyk, Jeszcze o śmierci Lechonia, „Życie Literackie", 13 maja 1984.
7. A. Hutnikiewicz, Dziennik Lechonia, w: Portrety i szkice literackie, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, s. 170.
8. S. Kaszyński, Jeszcze o tajemnicy życia Jana Lechonia, „Życie Literackie", 6 maja 1984.
9. J. Katz, Gay American History. Lesbians and Gay Men in the U.S.A., New York 1992. s. 91-119.
10. K. Krakowiak, Obraz osobowości autora w „Dzienniku" Jana Lechonia, w: Polska literatura emigracyjna. Materiały z sesji naukowej (10 czerwca l981 r.), red. W Białasiewicz, Lublin 1983, s, 99-113.
11. J. Lechoń, Dziennik, t. 1-3, Warszawa 1992.
12. J. Lechoń, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990, s. 191.
13. J. Marx, Skamandryci, Warszawa 1993, s. 481.
14. T. Nowakowski, Kamizelka ratunkowa. Nad dziennikiem Jana Lechonia, „Wiadomości" [Londyn] 19 maja 1968.
15. J. Olejniczak, „Dziennik" Jana Lechonia — próba lektury, w: Skamander 7. Szkice o twórczości Jana Lechonia, red. I. Opacki, Katowice 1991, s. 56-78.
16. J. Sakowski, S.O.S. Lechonia, w: Dawne i nowe lata, Paris 1970, s. 82, 84.
17. H. Szletyński, Tajemnica życia i śmierci Jana Lechonia, „Życie Literackie", 1 kwietnia 1984.
18. W. Weintraub, Du côte de chez Lechoń, w: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, opr. S. Barańczak, Kraków 1994, s. 103, 105.
19. W. Weintraub, Karmazynowe i czarne, w: O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, opr. S. Barańczak, Kraków 1994, s. 101.
20. H. Wittlin, Skamandryci w Nowym Jorku. Z Haliną Wittlin rozmawia Anna Frajlich, „Więź" 1990 nr 11-12.
21. T. Żeleński (Boy), Pisma, t. XVII, Felietony, cz. 2, Warszawa 1959, s. 250-59.
22. T. Żeleński (Boy), Przedwiośnie, w: Pisma, t. XVI, Felietony, cz. 1, Warszawa 1958, s. 194.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

154

End page:

168

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego