Object structure

Title:

Metatekstowy sposób bycia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1996)

Creator:

Kaniewska, Bogumiła

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. B. Bakuła, Oblicza autotematyzmu, Poznań 1991, s. 111 i nast.
2. M. Bieńczyk, Terminal, Warszawa 1994, s. 73.
3. R. Czakański-Sporek, Pierrot i Arlekin, Bielsko-Biała 1991.
4. E. Czapliński, Pytania o przełom, „Res Publica Nowa" 1996 nr 2, s. 38.
5. D. Danek, O polemice literackiej w powieści, Warszawa 1972.
6. R. Federman, Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybór, oprac. i wstęp: Z. Lewicki, przeł. J. Anders, [i in.], Warszawa 1983.
7. M. Głowiński, Powieść jako metodologia powieści, w: Porządek, chaos, znaczenie, Warszawa 1968.
8. M. Gretkowska, My zdies' emigranty, Kraków 1991, s. 97.
9. A. Jamroziakowa, Postmodernizm jako kryzys metanarracji, w: Przemiany współczesnej praktyki artystycznej. Próby interpretacyjne, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1991, s. 55.
10. J. Klejnocki, Pustelnik i komiwojażer, „Polityka-Kultura" 1995 nr 7 (27 VII), s. 5.
11. W. Krysinski, Metafictional Structures in Slavic Literatures: Towards an Archeology of Metafiction, w: Postmodern Fiction in Europe and the Americas, ed. T D'haen, H. Bertens, Amsterdam - Antwerpen 1988, s. 81.
12. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Kraków 1991.
13. D. Nowacki, Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy, „FA-art" 1995 nr 3, s. 49.
14. J. Pilch, Spis cudzołożnic, Londyn 1993.
15. A. Stasiuk, Biały kruk, Poznań 1995, s. 68.
16. W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Wrocław 1992, s. 136 i nast.
17. W. Szturc, Osiem szkiców o ironii, Kraków 1994.
18. Zdarzyło się i już..., Z Olgą Tokarczuk rozmawia Mariusz Urbanek, „Polityka-Kultura" nr 43 (maj 1995), s. 1.
19. Zostanę dzieckiem. Z Tomkiem Tryzną rozmawia Mariusz Urbanek, „Polityka-Kultura" nr 40 (luty 1995), s. 6.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

20

End page:

33

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund