Object structure

Title:

Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1996)

Creator:

Czapliński, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988, s. 102-105. ; 2. M. Bieńczyk, Terminal, Warszawa 1994. ; 3. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982. ; 4. W. Bolecki, Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, w tegoż: Preteksty i teksty, Warszawa 1991. ; 5. G. Borkowska, Natasza, „gorąca polska ryba", „Kresy" 1995 nr 21. ; 6. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej, w tegoż: Poetyka i okolice, Warszawa 1992. ; 7. N. Goerke, Fractale, Poznań 1994. ; 8. W. Hryniewicz, Tej rzeki nie przejdę, Gdańsk 1992. ; 9. M. Indyk, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Wrocław 1987. ; 10. A. Jurewicz, Lida, Gdańsk 1995. ; 11. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995. ; 12. J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku, Wrocław 1993. ; 13. R. Kempny, Fractale, czyli lekcja (kobiecego?) dystansu, „Kresy" 1995 nr 21. ; 14. T. Komendant, Zastane, „Twórczość" 1993 nr 9. ; 15. A. Koss, Kolejne tango w Paryżu, „Kresy" 1995 nr 23. ; 16. M. Litwinowicz, Wyobraźnia działa (recenzja z Mokrej zmiany), „Twórczość" 1995 nr 3. ; 17. A. Morawiec, Miasto jest snem, „Fraza" 1996 nr 11-12. ; 18. D. Nowacki, Coraz trudniej kochać, „Twórczość" 1995 nr 3. ; 19. D. Nowacki, Kryterium wdzięku, „Kresy" 1995 nr 23. ; 20. D. Nowacki, Nataszy klasówka z metafory, „Twórczość" 1994 nr 12. ; 21. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984. ; 22. R. Nycz, Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993. ; 23. M. Orski, A mury runęły, Wrocław 1995. ; 24. J. Pilch, Inne rozkosze, Poznań 1995. ; 25. J. Pilch, Opowiadania twórcy pokątnej literatury erotycznej, Londyn 1988. ; 26. E. Rodak, Kilka uwag, „Kresy" 1995 nr 1. ; 27. Z. Rudzka, Białe klisze, Warszawa 1993. ; 28. Z. Rudzka, Uczty i głody, Warszawa 1995. ; 29. R. Scholes, Fabulatorzy, przekł. I. Sieradzki, „Pamiętnik Literacki" 1972 z. 4. ; 30. M. Sieprawski, Mokra zmiana, Warszawa 1995. ; 31. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965, s. 110. ; 32. J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w tegoż: Dzieło — Język — Tradycja, Warszawa 1977. ; 33. J. Sobczak, Powieść i inne opowiadania, Warszawa 1995. ; 34. M. Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995. ; 35. K. Varga, Kamienne sny, „Nowy Nurt" 1996 nr 9. ; 36. J. Walc, Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego, „Pamiętnik Literacki" 1975 z. 1. ; 37. P. Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London 1984, s. 2-3. ; 38. B. Zadura, Przedmowa w: Z. Rudzka, Białe klisze, Warszawa 1993. ; 39. M. Zaleski, Kometa Magdaleny Tulli, w: M. Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995, s. 93.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

68

End page:

84

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: