Object structure

Title:

Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1996)

Creator:

Czapliński, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

proza fabulacyjna ; proza nieepicka ; recepcja dzieła literackiego ; proza polska - (1989-)

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II: Ideologie artystyczne, Warszawa 1988, s. 102-105.
2. M. Bieńczyk, Terminal, Warszawa 1994.
3. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.
4. W. Bolecki, Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, w tegoż: Preteksty i teksty, Warszawa 1991.
5. G. Borkowska, Natasza, „gorąca polska ryba", „Kresy" 1995 nr 21.
6. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej, w tegoż: Poetyka i okolice, Warszawa 1992.
7. N. Goerke, Fractale, Poznań 1994.
8. W. Hryniewicz, Tej rzeki nie przejdę, Gdańsk 1992.
9. M. Indyk, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Wrocław 1987.
10. A. Jurewicz, Lida, Gdańsk 1995.
11. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995.
12. J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku, Wrocław 1993.
13. R. Kempny, Fractale, czyli lekcja (kobiecego?) dystansu, „Kresy" 1995 nr 21.
14. T. Komendant, Zastane, „Twórczość" 1993 nr 9.
15. A. Koss, Kolejne tango w Paryżu, „Kresy" 1995 nr 23.
16. M. Litwinowicz, Wyobraźnia działa (recenzja z Mokrej zmiany), „Twórczość" 1995 nr 3.
17. A. Morawiec, Miasto jest snem, „Fraza" 1996 nr 11-12.
18. D. Nowacki, Coraz trudniej kochać, „Twórczość" 1995 nr 3.
19. D. Nowacki, Kryterium wdzięku, „Kresy" 1995 nr 23.
20. D. Nowacki, Nataszy klasówka z metafory, „Twórczość" 1994 nr 12.
21. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984.
22. R. Nycz, Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993.
23. M. Orski, A mury runęły, Wrocław 1995.
24. J. Pilch, Inne rozkosze, Poznań 1995.
25. J. Pilch, Opowiadania twórcy pokątnej literatury erotycznej, Londyn 1988.
26. E. Rodak, Kilka uwag, „Kresy" 1995 nr 1.
27. Z. Rudzka, Białe klisze, Warszawa 1993.
28. Z. Rudzka, Uczty i głody, Warszawa 1995.
29. R. Scholes, Fabulatorzy, przekł. I. Sieradzki, „Pamiętnik Literacki" 1972 z. 4.
30. M. Sieprawski, Mokra zmiana, Warszawa 1995.
31. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965, s. 110.
32. J. Sławiński, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w tegoż: Dzieło — Język — Tradycja, Warszawa 1977.
33. J. Sobczak, Powieść i inne opowiadania, Warszawa 1995.
34. M. Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995.
35. K. Varga, Kamienne sny, „Nowy Nurt" 1996 nr 9.
36. J. Walc, Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego, „Pamiętnik Literacki" 1975 z. 1.
37. P. Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, London 1984, s. 2-3.
38. B. Zadura, Przedmowa w: Z. Rudzka, Białe klisze, Warszawa 1993.
39. M. Zaleski, Kometa Magdaleny Tulli, w: M. Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995, s. 93.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

68

End page:

84

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego