Object structure

Title:

Siostry - szkic o prozie (młodej) kobiet

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1996)

Creator:

Iwasiów, Inga

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

proza kobieca ; krytyka feministyczna ; literatura polska - (1989-)

References:

1. K. Bartoszyński, O fragmencie, w: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia pod red. J. Ziomka, J. Sławińskiego, W. Boleckiego, Warszawa 1992 s. 66-103.
2. Z. Bauer, Zapomniany język przeczuć, „Nowe Książki" 1996 nr 3.
3. H. Bereza, Badawczość, w: K. Sakowicz, Po bólu, Warszawa 1995, s. 11-12.
4. A. Bolecka, Biały kamień, Warszawa 1994.
5. W. Borowicz, Krytyk i gromada autorów albo Nic o wszystkim, „Fraza" 1996 nr 11/12.
6. P. Czapliński, Nowa proza: rytuały inicjacji, „Kresy" 1996 nr 25.
7. I. Filipiak, Absolutna amnezja, Poznań 1995.
8. I. Filipiak, Śmierć i spirala, Wrocław 1992.
9. N. Goerke, Fractale, Poznań 1994.
10. M. Gretkowska Kabaret metafizyczny, Warszawa 1994.
11. M. Gretkowska, My zdie's emigranty, wyd. 2, Warszawa 1995.
12. M. Gretkowska, Tarot paryski, Kraków 1993.
13. H. Kowalewska, Kapelusz z zielonymi jaszczurkami, Warszawa 1995.
14. E. Kraskowska, W świetle pokwitających dziewcząt, „Arkusz", kwiecień 1996.
15. E. Kuryluk, Wiek 21, tłum. M. Kłobukowski, Gdańsk 1995.
16. A. Łebkowska, Czy „płeć" może uwieść poetykę?, w: Poetyka bez granic. Studia pod red. W Boleckiego i W. Tomasika, Warszawa 1995, s. 78-94.
17. N. Müller, Bo to jest w miłości najstraszniejsze, Warszawa 1996.
18. A. Nasiłowska, Domino. Traktat o narodzinach, Warszawa 1995.
19. D. Nowacki, Dziurawa siatka na motyle. Wokół prozy autorów urodzonych po 1960 roku, „Fraza" 1996 nr 11/12.
20. M. Orski, „Moduły" wśród dekoracji, „Nowe Książki" 1996 nr 3.
21. Parnas bis, oprac. P Dunin-Wąsowicz, K. Varga, Warszawa 1995.
22. U. Ranke-Heinemann, Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm, tłum. M. Zeller, Gdynia 1995, s. 25-31.
23. Z. Rudzka, Białe klisze, Warszawa 1991.
24. Z. Rudzka, Uczty i głody, Warszawa 1995.
25. K. Sakowicz, Po bólu, Warszawa 1995.
26. S. Sontag, Zestaw do śmierci, tłum. A. Kołyszko, Warszawa 1989.
27. J. Szaket, Inna puenta, „FA-ART" 1994 nr 3.
28. J. Szaket, Księga pamiątkowa, „FA-ART" 1995 nr 2.
29. Y. Tawada, Od mowy macierzystej do matki mownej, tłum. A. Pańta, „FA-ART" nr 2.
30. O. Tokarczuk, E.E., Warszawa 1995.
31. O. Tokarczuk, Podróż ludzi Księgi, Warszawa 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

84

End page:

100

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego