Object structure

Title:

Energia skandalu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1996)

Creator:

Sybilska, Katarzyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

"Parnas bis" ; słownik literatury polskiej - (1989-) ; krytyka literacka

References:

1. Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac.: P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga, Warszawa 1996.
2. Parnas bis, oprac. E Dunin-Wąsowicz, K. Varga, wyd. II popraw. i rozsz., Warszawa 1995.
3. J. Stempowski, Chimera jako zwierzę pociągowe: 1926-1941, Warszawa 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

104

End page:

112

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: