Object structure

Title:

Formy zwyczajności: Bachtin, prozaika i liryka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1996)

Creator:

Cavanagh, Clare

Contributor:

Wawrzyszko, Paweł. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Bachtin, Michail Michajlovic ; prozaika ; poezja liryczna ; teoria literatury

References:

1. A. Achmatowa, Requiem, przeł. E. Siemaszkiewicz, S. Pollak, Warszawa 1981, s. 28.
2. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 128.
3. Ch. Benfey, Emily Dickinson and the Problem of Others, Amherst 1984, s. 53.
4. D. Bialostocky, Wordsworth, Dialogics, and the Practice of Criticism, Cambridge, 1992, s. 55-78.
5. E. Bishop, 33 wiersze, przeł. S. Barańczak, Kraków 1995, s. 85-87.
6. A. Blok, O naznaczenii poeta, w: Sobranie soczinienij, Moskwa 1962, t. 6, s. 168.
7. S. Cavell, In Quest of the Ordinary, w: M. Eaves, M. Fischer, Romanticism anil Contemporary Criticism, Ithaca 1986, s. 183-213.
8. E. Dickinson, 100 wierszy, przeł. S. Barańczak, Kraków 1990, s. 83.
9. T. S. Eliot, Szkice literackie, red. wybór, przekł. H. Pręczkowska, Warszawa 1963, s. 285.
10. C. Emerson, The Tolstoy Connection in Bakhtin, „PMLA" 1989, vol. 1000, no. 1.
11. M. Fischer, Stanely Cavell and Literary Skepticism, Chicago 1989, s. 157.
12. R. Frost, 55 wierszy, przeł. S. Barańczak, Kraków 1992, s. 49-51.
13. S. Heaney, 44 wiersze, przeł. S. Barańczak, Kraków 1994, s. 121.
14. O. Maldelstam, The Complete Critical Prose and Letters, ed. J. G. Harris, Ann Arbor 1979, s. 409.
15. O. Mandelsztam, Słowo i kultura, Warszawa 1972, s. 13.
16. Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków 1985, t. 1, s. 170.
17. G. S. Morson, C. Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, Stanford 1990, s. 309 i in.
18. G. S. Morson, Prosaics: An Approach to the Humanities, „The American Scholar" 1988, s. 515-516.
19. R. Pinsky, The Idiom of a Self: Elizabeth Bishop and Wordsworth, w: Elizabeth Bishop and Her Art, ed. L. Schwartz, S. P Estess, Ann Arbor 1983, s. 49.
20. R. Poirier, Robert Frost: The Work of Knowing, Oxford 1977.
21. W. Shakespeare, Jak wam się podoba, przeł. S. Barańczak, Poznań 1993, s. 39.
22. W. Szymborska, Koniec i początek, Poznań 1993.
23. W. Szymborska, Ludzie na moście. Warszawa 1985.
24. W. Szymborska, Poezje, Warszawa 1970.
25. L. Tołstoj, Wojna i pokój, tł. A. Stawar, Warszawa 1967, t. IV, s. 72.
26. W. Wordsworth, Przedmowa do: "Ballad lirycznych", w: Manifesty romantyzmu, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

31

End page:

51

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego