Object structure

Title:

Formy zwyczajności: Bachtin, prozaika i liryka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1996)

Creator:

Cavanagh, Clare

Contributor:

Wawrzyszko, Paweł. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Bachtin, Michail Michajlovic ; prozaika ; poezja liryczna ; teoria literatury

References:

1. A. Achmatowa, Requiem, przeł. E. Siemaszkiewicz, S. Pollak, Warszawa 1981, s. 28. ; 2. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 128. ; 3. Ch. Benfey, Emily Dickinson and the Problem of Others, Amherst 1984, s. 53. ; 4. D. Bialostocky, Wordsworth, Dialogics, and the Practice of Criticism, Cambridge, 1992, s. 55-78. ; 5. E. Bishop, 33 wiersze, przeł. S. Barańczak, Kraków 1995, s. 85-87. ; 6. A. Blok, O naznaczenii poeta, w: Sobranie soczinienij, Moskwa 1962, t. 6, s. 168. ; 7. S. Cavell, In Quest of the Ordinary, w: M. Eaves, M. Fischer, Romanticism anil Contemporary Criticism, Ithaca 1986, s. 183-213. ; 8. E. Dickinson, 100 wierszy, przeł. S. Barańczak, Kraków 1990, s. 83. ; 9. T. S. Eliot, Szkice literackie, red. wybór, przekł. H. Pręczkowska, Warszawa 1963, s. 285. ; 10. C. Emerson, The Tolstoy Connection in Bakhtin, „PMLA" 1989, vol. 1000, no. 1. ; 11. M. Fischer, Stanely Cavell and Literary Skepticism, Chicago 1989, s. 157. ; 12. R. Frost, 55 wierszy, przeł. S. Barańczak, Kraków 1992, s. 49-51. ; 13. S. Heaney, 44 wiersze, przeł. S. Barańczak, Kraków 1994, s. 121. ; 14. O. Maldelstam, The Complete Critical Prose and Letters, ed. J. G. Harris, Ann Arbor 1979, s. 409. ; 15. O. Mandelsztam, Słowo i kultura, Warszawa 1972, s. 13. ; 16. Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków 1985, t. 1, s. 170. ; 17. G. S. Morson, C. Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, Stanford 1990, s. 309 i in. ; 18. G. S. Morson, Prosaics: An Approach to the Humanities, „The American Scholar" 1988, s. 515-516. ; 19. R. Pinsky, The Idiom of a Self: Elizabeth Bishop and Wordsworth, w: Elizabeth Bishop and Her Art, ed. L. Schwartz, S. P Estess, Ann Arbor 1983, s. 49. ; 20. R. Poirier, Robert Frost: The Work of Knowing, Oxford 1977. ; 21. W. Shakespeare, Jak wam się podoba, przeł. S. Barańczak, Poznań 1993, s. 39. ; 22. W. Szymborska, Koniec i początek, Poznań 1993. ; 23. W. Szymborska, Ludzie na moście. Warszawa 1985. ; 24. W. Szymborska, Poezje, Warszawa 1970. ; 25. L. Tołstoj, Wojna i pokój, tł. A. Stawar, Warszawa 1967, t. IV, s. 72. ; 26. W. Wordsworth, Przedmowa do: "Ballad lirycznych", w: Manifesty romantyzmu, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

31

End page:

51

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: