Object structure

Title:

Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1996)

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Kundera, Milan ; Eco, Umberto ; powieść ; teoria literatury

References:

1. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria powieści, przeł. W Kalaga, w: Współczesne teorie badań literackich za granica. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 5, cz. 2, Kraków 1992, s. 250-263.
2. Ch. Brooke-Rose, Palimpsest History, w: Stories, Theories and Things, Cambridge 1991, s. 181-190.
3. F.M. Cataluccio, Filozofia Kundery i jego stosunek do historii, w: Kundera. Materiały z Sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia 1986, pod red. J. Ulga, Londyn 1988, s. 68.
4. L. Doleżel, Narrative Modalities, w: Essays in Literary Semantics, ed. T. Eaton, Heidelberg 1978.
5. U. Eco, Dziwny przypadek ulicy Servandoni, w: Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 1995.
6. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P. Salwa, Warszawa 1994.
7. U. Eco, The Role of the Reader. Explorations in Semiotic of Texts, Bloomington 1979.
8. U. Eco, Wahadło Foucaulta, przeł. A. Szymański, Warszawa 1993, s. 638-639.
9. U. Eco, Wyspa dnia poprzedniego, przeł. A. Szymański, Warszawa 1995, s. 395.
10. Gombrowicz — filozof, wyb. i oprac. F. M. Cataluccio i J. Illg, Kraków 1993.
11. J. Gromdin, Racjonalizacja świata przeżywanego u Habennasa, przeł. K. Łukasiewicz, w: Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, zebrał i wstępem opatrzył Z. Krasnodębski, K. Nelsen, słowo wstępne K. Michalski, Warszawa 1993.
12. E. Husserl, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik, Praha 1939.
13. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii..., przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1977, s. 299.
14. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, Warszawa 1987, s. 45-49.
15. M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, przeł. P. Godlewski, A. Jagodziński, Warszawa 1993.
16. M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, przeł. A. Holland, Wrocław 1989, s. 47.
17. M. Kundera, Sztuka powieści. Esej, przeł. z oryg. franc. M. Bieńczyk, Warszawa 1981.
18. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Kraków 1991, s. 55-58.
19. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji (fragmenty), przeł. J. Migasiński, Warszawa 1993, s. 58.
20. J. Patocka, Filozofia kryzysu nauki według Edmunda Husserla i jego koncepcja fenomenologii świata przeżywanego, przeł. J. Zychowicz, w: Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, zebrał i wstępem opatrzył Z. Krasnodębski, K. Nelsen, słowo wstępne K. Michalski, Warszawa 1993.
21. T. Pavel, Fictional Worlds, Cambridge 1986, s. 42-54.
22. R. Rorty, Kariera pragmatysty, w: U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 1996.
23. D. Siwicka, W obronie powieści, w: Kundera. Materiały z Sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25-26 kwietnia 1986, pod red. J. Ulga, Londyn 1988.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

52

End page:

63

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: