Object structure

Title:

Pogardzana służba. O komentowaniu prac literaturoznawczych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1996)

Creator:

Dąbrowski, Stanisław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. K. Ajdukiewicz, Metodologia i metanauka, w: Język i poznanie, t. 2: Wybór pism z lat l945-1963, Warszawa 1965, s. 117.
2. S. Balbus, Żyć poza klatkami. Henrykowi Markiewiczowi na 70-lecie, „Tygodnik Powszechny" 1992 nr 51, s. 9.
3. E. Balcerzan, Jak starzeje się literaturoznawstwo? Siedem odpowiedzi na (podchwytliwe) pytanie, „Teksty Drugie" 1992 nr 6, s. 16.
4. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik — Badacz — Tłumacz — Pisarz, Kraków 1982.
5. E. Balcerzan, Zmiana stanu, „Teksty Drugie" 1990 nr 2, s. 74.
6. K. Bartoszyński, Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce, „Teksty Drugie" 1990 nr 2, s. 101.
7. K. Bartoszyński, Od „naukowej" wiedzy o literaturze do „świata literackości", „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6, s. 28.
8. S. Dąbrowski, Między wiedzą „pustą" a wiedzą dowolną. Analizy i krytyki wybranych wypowiedzi teoretycznoliterackich, Gdańsk 1979, s. 1-13.
9. E. Feliksiak, Przestrzeń otwartego sporu, „Teksty" 1978 nr 3, s. 72.
10. M. Głowiński, Nienawistnicy, belfrzy, manipulatorzy, „Teksty" 1978 nr 1, s. 140.
11. F. Grucza, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka — jej przedmiot — lingwistyka stosowana. Warszawa 19S3, s. 63.
12. K. Jaspers, Rozsądek i nierozsądek naszych czasów, przeł. L. Szwed, „Odra" 1994 nr 1, s. 13.
13. L. M. Koźmiński, Krytyka i sprzeczności, „Kresy" 1992 nr 9-10, s. 177-179.
14. W. Kubacki, Krytyk i twórca, w tegoż: Krytyka i twórca, Łódź 1948.
15. Th. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka. Tłum. przejrzał, zredagował i posłowiem opatrzył S. Amsterdamski, Warszawa 1968, s. 50.
16. W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego. Warszawa 1977, s. 163.
17. H. Markiewicz, Zrzędliwość bez przekory, „Teksty Drugie" 1990 nr 2, s. 91-92.
18. A. Nasiłowska, Konserwatyści i nieuczesani, „Teksty Drugie" 1992 nr 6, s. 3.
19. R. Nycz, Nicowanie teorii, „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6, s. 9.
20. R. Sirera, Trucizna teatru, przeł. M. Minc, „Dialog" 1993 nr 3, s. 77.
21. G. Siwek, Kilka pytań do lingwistów, „Więź" 1994 nr 1, s. 93-94.
22. S. Skwarczyńska, Wokół relacji: przedmiot badań literackich a ich metodologia, w: Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, s. 269.
23. J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: Dzieło —Język — Tradycja, Warszawa 1974, s. 195.
24. J. Sławiński, Uwagi o introspekcji (literaturoznawczej), w: Próby teoretycznoliterackie. Warszawa 1992, s. 54.
25. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne, „Teksty" 1978 nr 5, s. 6.
26. A. Sosnowski, Hamlet, dekonstrukcja — i program Rimbauda, „Literatura na Świecie" 1993 nr 1-2-3, s. 53.
27. Z. Szlachta, Mistrz, Warszawa 1984.
28. W. Tomasik, Cnota i Rozkosz, „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6, s. 106.
29. W. Tomasik, O ludyczności tekstu literaturoznawczego, „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6.
30. J. Życiński, Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, Warszawa 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

64

End page:

71

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: