Object structure

Title:

Polskie spory o język

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1996)

Creator:

Szary - Matywiecka, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Billip, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830, Wrocław 1962.
2. J. Derrida, Positions, Paris, 1972, s. 32.
3. J.N. Deszkiewicz-Kundzicz, Rozprawa o języku polskim i jego gramatykach, Lwów 1843.
4. H.G. Gadamer, Ukształtowanie..., w: Prawda i metoda, Kraków 1993.
5. G. Genette, Mimologiques. Voyage en Cratylie, Paris 1976.
6. J. Lyons, Semantyka, t. 1, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1981.
7. Z. Kloch, Spory o język, Warszawa, Wydawnictwo IBL 1995.
8. A. Mickiewicz, Dziady, Dzieła, t. 3, Warszawa 1953, s. 158.
9. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Dzieła, t. 11, Warszawa 1953, s. 453.
10. Z. Mitosek, Język kłamie? (Raz jeszcze o Mickiewiczu), w: Dziewiętnastowieczność, Wrocław 1988.
11. J. Starobinski, Lets mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Paris 1971.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

81

End page:

92

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund