Object structure

Title:

Powieść i malarstwo

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1995)

Creator:

Wysłouch, Seweryna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Baluch, Wizualność poezji Tytusa Czyżewskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historycznoliterackie" X, 1986, z. 101.
2. E. Kuźma, Granice porównywalności poezji z malarstwem i filmem (Na przykładzie wczesnej fazy polskiej poezji awangardowej), w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska i J. Sławiński, Wrocław 1980.
3. E. Kuźma, Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Wrocław 1976.
4. Z. Łapiński, „Ja piszę, ty malujesz", w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska i J. Sławiński, Wrocław 1980.
5. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.
6. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań: Wydawnictwo Obserwator, 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

60

End page:

63

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund