Object structure

Title:

Sens "Przygody w nieznanym kraju" Anieli Gruszeckiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Kraskowska, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Gruszecka, Aniela ; "Przygoda w nieznanym kraju" ; Polish literature - 20th c. ; interpretation of works

References:

1. M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, w: Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 287.
2. W. Bolecki, Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści „Duże litery" Adama Ciompy, w: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.
3. K. Czachowski, Powieść Anieli Gruszeckiej, „Czas" 1933 nr 274.
4. I. Fik, Dwadzieścia lat literatury polskiej, w: Wybór pism krytycznych, Warszawa 1961, s. 530.
5. A. Gruszecka, Klasyfikacja a życie na terenie powieści współczesnej, „Przegląd Współczesny"1934 nr 141.
6. A. Gruszecka, Opowieści, „Przegląd Współczesny" 1927 nr 57 i 58.
7. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju, Kraków 1957.
8. A. Gruszecka, Stare i nowe w powieści współczesnej, „Przegląd Współczesny" 1933 nr 132.
9. K.L. Koniński, „Przygoda w nieznanym kraju", „Przegląd Współczesny" 1934 nr 146, s. 424-435.
10. J. Kwiatkowski, Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 264.
11. H. Markiewicz, U początków nowoczesnej teorii powieści w Polsce, w: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976.
12. R. Nycz, Tropy „ja", „Teksty Drugie" 1994 nr 2, s. 16.
13. P. Palmer, Contemporary Lesbian Writing. Dreams, desire, difference, Philadelphia 1993, s. 41-45.
14. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1992, s. 136.
15. V. Woolf, Do latarni morskiej, tłum. K. Klinger, Warszawa 1962, s. 234.
16. V. Woolf, A Room of One's Own, Penguin Books 1995, s. 68-69.
17. K.W. Zawodziński, Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich, Warszawa 1937, s. 43.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

45

End page:

67

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: