Object structure

Title:

Sens "Przygody w nieznanym kraju" Anieli Gruszeckiej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Kraskowska, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Gruszecka, Aniela ; "Przygoda w nieznanym kraju" ; literatura polska - 20 w. ; interpretacja utworu

References:

1. M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, w: Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 287. ; 2. W. Bolecki, Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści „Duże litery" Adama Ciompy, w: Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982. ; 3. K. Czachowski, Powieść Anieli Gruszeckiej, „Czas" 1933 nr 274. ; 4. I. Fik, Dwadzieścia lat literatury polskiej, w: Wybór pism krytycznych, Warszawa 1961, s. 530. ; 5. A. Gruszecka, Klasyfikacja a życie na terenie powieści współczesnej, „Przegląd Współczesny"1934 nr 141. ; 6. A. Gruszecka, Opowieści, „Przegląd Współczesny" 1927 nr 57 i 58. ; 7. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju, Kraków 1957. ; 8. A. Gruszecka, Stare i nowe w powieści współczesnej, „Przegląd Współczesny" 1933 nr 132. ; 9. K.L. Koniński, „Przygoda w nieznanym kraju", „Przegląd Współczesny" 1934 nr 146, s. 424-435. ; 10. J. Kwiatkowski, Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 264. ; 11. H. Markiewicz, U początków nowoczesnej teorii powieści w Polsce, w: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976. ; 12. R. Nycz, Tropy „ja", „Teksty Drugie" 1994 nr 2, s. 16. ; 13. P. Palmer, Contemporary Lesbian Writing. Dreams, desire, difference, Philadelphia 1993, s. 41-45. ; 14. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1992, s. 136. ; 15. V. Woolf, Do latarni morskiej, tłum. K. Klinger, Warszawa 1962, s. 234. ; 16. V. Woolf, A Room of One's Own, Penguin Books 1995, s. 68-69. ; 17. K.W. Zawodziński, Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich, Warszawa 1937, s. 43.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

45

End page:

67

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: