Object structure

Title:

Sedno sprawy, czyli unarodowienie romansu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Holmgren, Beth

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Werbicka, Anastazja ; "Klucze do szczęścia" ; Mniszkówna, Helena ; "Trędowata" ; romans ; genologia ; literatura rosyjska - 20 w. ; literatura polska - 20 w.

References:

1. N. Armstrong, Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel, New York and Oxford 1987.
2. J. Brooks, When Russia Learned to Road, Princeton 1985.
3. L. Charskaja, Sobranie soczinienij w szesti tomach, t. 6, Stati 1906-1968 godow, Moskwa, 150-162.
4. K. Czukowski, Kniga o sowremiennych pisatielach, St. Petersburg 1914.
5. M. Czyszkowa-Peschler, She is — A Nobody Without a Name: The Professional Situation of Polish Women-of-Letters in the Second Half of the Nineteenth Century, w: Women in Polish Society, ed. R. Jaworski & B. Pietrow-Ennker, „East European Monographs", no. CCCXLIV, New York 1992.
6. A. Douglas, The feminization of American Culture, New York 1977.
7. L. Engelstein, The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-siècle Russia, Ithaca, 1992.
8. M.A. Jensen, Love's Sweet Return: The Harlequin Story, Bowling Green, 1984, s. 21.
9. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918, Warszawa 1981.
10. L. McReynolds, The News Under Russia's Old Regime: The Development of a Mass-Circulation Press, Princeton 1991.
11. T. Modleski, Loving whith a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women, Hamden 1982, s. 58.
12. Prasa polska w latach 1864-1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976.
13. J.A. Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, Chapel Hill & London, 1991, s. 55, 61, 113.
14. T. Richards, The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914, Stanford 1991.
15. E. Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelist from Bronte to Lessing, Princeton 1977.
16. C. Turston, The Romance Revolution: Erotic Novels for Women and the Quest for a New Sexual Identity, Urbana & Chicago 1987.
17. T. Walas, Posłowie, w: Trędowata, t. 1-2, WL, Kraków 1972.
18. A. Werbicka, Klucze do szczęścia, Sankt-Petersburg 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

68

End page:

86

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: