Object structure

Title:

Kobieta autorka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Kłosińska, Krystyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

women's writing ; writers ; Zapolska, Gabriela (1857-1921)

References:

1. J. Badeni, Przedpiekle, „Przegląd Powszechny" 1895, t. 45, s. 287.
2. S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, Kraków 1972, t. 1, s. 113.
3. L. Bersani, Baudelaire et Freud, Paris 1981, s. 20, 22.
4. E. Boucquey, Choisir ou créer, w: Le langage des femmes, Bruxelles 1992, s. 47.
5. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, Kraków 1984, s. 118.
6. P. Chmielowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w: Pisma krytycznoliterackie, t. 2, opr. H. Markiewicz, Warszawa 1961, s. 12.
7. P. Chmielowski, Literatura polska przed pół wiekiem. [Sprawozdanie A. O. z dwóch odczytów P. Ch....], „Niwa" 1894 nr 6.
8. P. Chmielowski, Powieści pani Elizy Orzeszkowej, w: Pisma krytycznoliterackie, t. 1, opr. H. Markiewicz, Warszawa 1961, s. 346.
9. B. Chrzanowski, Histeria w beletrystyce, „Niwa" 1894 nr 3.
10. H. Cixous, Le sexe ou la tete, w: Le langage des femmes, Bruxelles 1992, s. 88.
11. M. Foucault, La volonté de savoir, Paris 1976.
12. S. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic, New Haven 1980, s. 73.
13. A. Grzymała-Siedlecki, Kobieta bez skazy, „Tygodnik Ilustrowany" 1913 nr 27, s. 528.
14. J.T. Hodi [Tokarzewicz], „ Wychowanka" Ostoi, „Prawda" 1895 nr 26.
15. L. Irigaray, Ce sexe qui n 'en est pas un, Paris 1977, s. 23, 29.
16. W. Jabłonowski, Kobiety — poetki — Pieśni niepodległe, „Dziennik Kijowski" 1906 nr 82.
17. Janka, „Słowo" 1895 nr 135.
18. A. Jardine, Gynésis. Configurations de la femme et de la modernité, Paris 1985, s. 201-203.
19. C. Jelenta, Zakapturzony idealizm, w: Studia i szkice filozoficzne, Warszawa 1891, s. 358.
20. T. Jeske-Choiński, Na schyłku wieku, Warszawa 1894, s. 68.
21. T. Jeske-Choiński, [T. J. Orlicz pseud.], Powieści kobiece, „Rola" 1896 nr 28.
22. T. Jeske-Choiński, Szmat życia, „Wiek" 1895 nr 240.
23. T. Jeske-Choiński, Typy i ideały pozytywnej beletrystyki warszawskiej, „Niwa" 1887 z. 298.
24. T. Jeske-Choiński, We krwi, „Wiek" 1893 nr 249.
25. A. Juranville, La femme et la mélancolie, Paris 1993, s. 161.
26. Kaśka Kariatyda, „Kronika Rodzinna" 1889, t. 45, s. 287.
27. S. Kofman, L'énigme de la femme. La femme dans les textes de Freud, Paris 1983, s. 140.
28. J. Kristeva, La révolution du langage poétique, Paris 1974.
29. E. Lemoine-Luccioni, Partage des femmes, Paris 1976.
30. A. Mazanowski, Współczesna galerya powieściopisarek polskich, „Przegląd Powszechny" 1916, s. 315, 317, 330.
31. K. Miller, Subject to change. Reading feminist writing, New York 1988.
32. S. Morawski, O tak zwanej estetyce feministycznej, w: Czy jeszcze sztuka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna, Kraków 1994, s. 73.
33. K. Niedziałkowski, Nie tędy droga Szanowne Panie. (Studium o emancypacji kobiet), „Rola" 1896 nr 11, s. 161.
34. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 8, Wrocław 1976, s. 176.
35. Ch. Planté, La petite soeur de Balzac, Paris 1989.
36. J.Z. Popławski, Sztandar ze spódnicy, „Prawda" 1885 nr 35.
37. E. Ravoux-Rallo, A. Roche, Corps, reste, texte, w: Une histoire des femmes est-elle possible?, Paris 1984.
38. A. Rawicz, Janka „Przegląd Polski" 1896, t. 121, s. 201.
39. F. van Rossum-Guyon, Portrait d'auteur en Jeune Femme, w: Du feminin, red. M. Calle, Québec 1992, s. 175.
40. M. Serres, Feux et signaux de brume. Zola, Paris 1975.
41. E. Showalter, Krytyka feministyczna na bezdrożach, tłum I. Kalinowska-Blackwood, „Teksty Drugie" 1993 nr 4/5/6, s. 120.
42. H. Sienkiewicz, „Pan Graba ". Powieść Elizy Orzeszkowej, w: Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus o literaturze, Warszawa 1956, s. 167.
43. Silva rerum, „Kronika Rodzinna" 1889 nr 10, s. 319.
44. G. Simmel, Philosophie de la modernité. La femme, la ville, l'individualisme, tłum. L. Vieillard-Baron, Paris 1989, s. 167.
45. A. Świętochowski, Gabryella-Narcyza Żmichowska, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wybrał S. Sandler, opr. M. Brykalska, Warszawa 1973, s. 85.
46. A. Świętochowski, „Za posagiem ". Powieść P. Wilkońskiej, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wybrał S. Sandler, opr. M. Brykalska, Warszawa 1973, s. 120.
47. A. Wiślicki, Groch na ścianę, „Przegląd Tygodniowy" 1867 nr 49.
48. W. Zagórski, [Publicola pseud.], Histeria w naszej beletrystyce. Felieton patologiczny, „Słowo" 1885 nr 147.
49. W. Zagórski, Kaśka Kariatyda, „Wiek" 1887 nr 278.
50. A. Zahorska, (Savitri), Gabriela Zapolska, „Bluszcz" 1922, nr 4.
51. G. Zapolska, Publicystyka, opr. J. Czachowska, E. Korzeniewska, cz. 2, Wrocław 1959, s. 314.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

87

End page:

112

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: