Object structure

Title:

Kobieta autorka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Kłosińska, Krystyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

literatura kobieca ; pisarki ; Zapolska, Gabriela (1857-1921)

References:

1. J. Badeni, Przedpiekle, „Przegląd Powszechny" 1895, t. 45, s. 287. ; 2. S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, Kraków 1972, t. 1, s. 113. ; 3. L. Bersani, Baudelaire et Freud, Paris 1981, s. 20, 22. ; 4. E. Boucquey, Choisir ou créer, w: Le langage des femmes, Bruxelles 1992, s. 47. ; 5. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, Kraków 1984, s. 118. ; 6. P. Chmielowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w: Pisma krytycznoliterackie, t. 2, opr. H. Markiewicz, Warszawa 1961, s. 12. ; 7. P. Chmielowski, Literatura polska przed pół wiekiem. [Sprawozdanie A. O. z dwóch odczytów P. Ch....], „Niwa" 1894 nr 6. ; 8. P. Chmielowski, Powieści pani Elizy Orzeszkowej, w: Pisma krytycznoliterackie, t. 1, opr. H. Markiewicz, Warszawa 1961, s. 346. ; 9. B. Chrzanowski, Histeria w beletrystyce, „Niwa" 1894 nr 3. ; 10. H. Cixous, Le sexe ou la tete, w: Le langage des femmes, Bruxelles 1992, s. 88. ; 11. M. Foucault, La volonté de savoir, Paris 1976. ; 12. S. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic, New Haven 1980, s. 73. ; 13. A. Grzymała-Siedlecki, Kobieta bez skazy, „Tygodnik Ilustrowany" 1913 nr 27, s. 528. ; 14. J.T. Hodi [Tokarzewicz], „ Wychowanka" Ostoi, „Prawda" 1895 nr 26. ; 15. L. Irigaray, Ce sexe qui n 'en est pas un, Paris 1977, s. 23, 29. ; 16. W. Jabłonowski, Kobiety — poetki — Pieśni niepodległe, „Dziennik Kijowski" 1906 nr 82. ; 17. Janka, „Słowo" 1895 nr 135. ; 18. A. Jardine, Gynésis. Configurations de la femme et de la modernité, Paris 1985, s. 201-203. ; 19. C. Jelenta, Zakapturzony idealizm, w: Studia i szkice filozoficzne, Warszawa 1891, s. 358. ; 20. T. Jeske-Choiński, Na schyłku wieku, Warszawa 1894, s. 68. ; 21. T. Jeske-Choiński, [T. J. Orlicz pseud.], Powieści kobiece, „Rola" 1896 nr 28. ; 22. T. Jeske-Choiński, Szmat życia, „Wiek" 1895 nr 240. ; 23. T. Jeske-Choiński, Typy i ideały pozytywnej beletrystyki warszawskiej, „Niwa" 1887 z. 298. ; 24. T. Jeske-Choiński, We krwi, „Wiek" 1893 nr 249. ; 25. A. Juranville, La femme et la mélancolie, Paris 1993, s. 161. ; 26. Kaśka Kariatyda, „Kronika Rodzinna" 1889, t. 45, s. 287. ; 27. S. Kofman, L'énigme de la femme. La femme dans les textes de Freud, Paris 1983, s. 140. ; 28. J. Kristeva, La révolution du langage poétique, Paris 1974. ; 29. E. Lemoine-Luccioni, Partage des femmes, Paris 1976. ; 30. A. Mazanowski, Współczesna galerya powieściopisarek polskich, „Przegląd Powszechny" 1916, s. 315, 317, 330. ; 31. K. Miller, Subject to change. Reading feminist writing, New York 1988. ; 32. S. Morawski, O tak zwanej estetyce feministycznej, w: Czy jeszcze sztuka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna, Kraków 1994, s. 73. ; 33. K. Niedziałkowski, Nie tędy droga Szanowne Panie. (Studium o emancypacji kobiet), „Rola" 1896 nr 11, s. 161. ; 34. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 8, Wrocław 1976, s. 176. ; 35. Ch. Planté, La petite soeur de Balzac, Paris 1989. ; 36. J.Z. Popławski, Sztandar ze spódnicy, „Prawda" 1885 nr 35. ; 37. E. Ravoux-Rallo, A. Roche, Corps, reste, texte, w: Une histoire des femmes est-elle possible?, Paris 1984. ; 38. A. Rawicz, Janka „Przegląd Polski" 1896, t. 121, s. 201. ; 39. F. van Rossum-Guyon, Portrait d'auteur en Jeune Femme, w: Du feminin, red. M. Calle, Québec 1992, s. 175. ; 40. M. Serres, Feux et signaux de brume. Zola, Paris 1975. ; 41. E. Showalter, Krytyka feministyczna na bezdrożach, tłum I. Kalinowska-Blackwood, „Teksty Drugie" 1993 nr 4/5/6, s. 120. ; 42. H. Sienkiewicz, „Pan Graba ". Powieść Elizy Orzeszkowej, w: Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus o literaturze, Warszawa 1956, s. 167. ; 43. Silva rerum, „Kronika Rodzinna" 1889 nr 10, s. 319. ; 44. G. Simmel, Philosophie de la modernité. La femme, la ville, l'individualisme, tłum. L. Vieillard-Baron, Paris 1989, s. 167. ; 45. A. Świętochowski, Gabryella-Narcyza Żmichowska, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wybrał S. Sandler, opr. M. Brykalska, Warszawa 1973, s. 85. ; 46. A. Świętochowski, „Za posagiem ". Powieść P. Wilkońskiej, w: Wybór pism krytycznoliterackich, wybrał S. Sandler, opr. M. Brykalska, Warszawa 1973, s. 120. ; 47. A. Wiślicki, Groch na ścianę, „Przegląd Tygodniowy" 1867 nr 49. ; 48. W. Zagórski, [Publicola pseud.], Histeria w naszej beletrystyce. Felieton patologiczny, „Słowo" 1885 nr 147. ; 49. W. Zagórski, Kaśka Kariatyda, „Wiek" 1887 nr 278. ; 50. A. Zahorska, (Savitri), Gabriela Zapolska, „Bluszcz" 1922, nr 4. ; 51. G. Zapolska, Publicystyka, opr. J. Czachowska, E. Korzeniewska, cz. 2, Wrocław 1959, s. 314.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

87

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: