Object structure

Title:

Feminizm i psychoanaliza - ucieczka od opozycji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Nasiłowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

krytyka feministyczna ; psychoanaliza

References:

1. A partir de Proloque, Questions a Julia Kristeva „Revue des Sciences Humaines" Lille III, Écriture, Féminité, Féminisme 1977 nr 4, s. 496. ; 2. L. Bersianik, La Laterne de d'Aristote, Essai sur la critique, w: La main tranchante du symbole, Textes et essais féministes, Montréal 1990, s. 213-214. ; 3. H. Cixous, La Missexualite, w: Entre l'Ecriture, Paris 1986. ; 4. H. Cixous, Śmiech Meduzy, przeł. A. Nasiłowska, M. Bieńczyk, „Teksty Drugie" 1993 nr 4-6. ; 5. H. Cixous, La Venue a l'Ecriture, w: Entre l'Ecriture, Paris 1986, s. 55. ; 6. M. Daly, Beyond God the Father, Toward a Philosophy of Women's Liberation, Boston 1973. ; 7. M. Daly, The Church and tlić Second Sex, Harper & Row, 1968. ; 8. M. Daly, Gyn\Ecology. The Metaetics od Radical Feminism, Boston 1978. ; 9. B. Didier, L'écrture-femme, Paris 1981. ; 10. M. Humm, Feminist Criticism, Woman as Contemporary Critics, Lonon 1986, s. 55. ; 11. M. Humm, Słownik teorii humanizmu, przeł. B. Umińska, J. Mikos, Warszawa 1993. ; 12. L. Irigaray, Le corps-à-corps avec la mére, Montréal-Ottawa 1981, s. 15. ; 13. L. Irigaray, Je, tu, nous, Paris 1990. ; 14. L. Irigaray, Parler n'est jamais neutre, Paris: Editions de Minuit, 1985. ; 15. J. Kristeva, Histoires d'amour, Paris, Denoël, 1983. ; 16. T. Moi, Sexual\Textual Politics. Feminist Literary Teory, London and New York 1985. ; 17. S. Rembek, W polu, Warszawa 1993, s. 218.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

132

End page:

141

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: