Object structure

Title:

Róża i Barbara

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Kaluta, Izabella

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

feminine literature ; writers ; women ; feminine criticism

References:

1. E. Badinter, XY tożsamość mężczyzny, tłum. G. Przewłocki, wstęp M. Janion, Warszawa 1993, s. 47-49.
2. R. Bogdanowicz, Pomniejszycielki gatunku, „Kultura" 1936 nr 6.
3. E. Breiter, Noce i dnie, „Tygodnik Ilustrowany" 1932 nr 4.
4. P. Chmielowski, Udział kobiet w twórczości literackiej, w: Kobieta współczesna. Warszawa 1904, s. 72.
5. B. Czajecka, „Z domu w szeroki świat... " Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914, Kraków 1990.
6. M. Czapska, Barbara Niechcicowa, „Kobieta Współczesna" 1932 nr 3.
7. E. Czekalski, Młode pióra niewieście, „Antena" 1933 nr 11, s. 2.
8. M. Dąbrowska, Kilka myśli o Nocach i dniach, „Ateneum" 1938 nr 4-5.
9. M. Dąbrowska, Kłopoty pani Barbary, „Gazeta Zachodnia" 1929 nr 1-117.
10. M. Dąbrowska, Noce i dnie, t. 1-4, Warszawa 1979.
11. M. Dąbrowska, Orzeszkowa, prwdr. „Pamiętnik Warszawski" 1929 z. 4.
12. L. Fryde, Noce i dnie, w: Wybór pism krytycznych, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1966, s. 287.
13. L. Fryde, O kobiecie w literaturze, „Bluszcz" 1933 nr 23, s. 3.
14. A. Gruszecka, „Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej, „Przegląd Współczesny" 1932 nr 118.
15. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju, prwdr. "Kobieta Współczesna" 1932.
16. A. Grzymała-Siedlecki, Pani Barbara Niechcicowa, „Kurier Warszawski" ]932 nr 22.
17. C.G. Heilbrun, Writing a Woman 's Life, New York 1988, s. 81, 118.
18. N. Jastrzębska, Czy jest szary człowiek?, „Bluszcz" 1935 nr 17.
19. Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX w., zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1992.
20. E. Korzeniewska, Maria Dąbrowska. Kronika życia, Warszawa 1971, s. 143-146, 152 i 157.
21. E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, „Teksty Drugie" 1993, nr 4/5/6, s. 273.
22. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka, Lublin 1989.
23. M. Kuncewiczowa, Fantomy, Lublin 1989, s. 151.
24. M. Kuncewiczowa, Niedyskrecje o niektórych pisarkach, „Kobieta Współczesna" 1928 nr 32, s. 729.
25. J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 240.
26. Z. Libera, Maria Dąbrowska, Warszawa 1965.
27. R. Matuszewski, Posłowie, w: M. Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawie 1979, t. 5, s. 458.
28. K. Niedziałkowski, Nie tędy droga Szanowne Panie. Studium o emancypacji kobiet. Warszawa 1897.
29. C. Pateman, Feminist Critiques of the Public /Private Dichotomy, w: Feminism and Equality, ed. A. Philips, New York 1987.
30. S. Podhorska-Okołów, Kobiety piszą... Sylwetki i szkice, Warszawa 1938.
31. W. Rzymowski, Saga rodu Niechciców, „Kurier Poranny" 1934 nr 287.
32. Z. Starowieyska-Morstinowa, Krystyna i Barbara, „Dziennik Poznański" 1936 nr 249.
33. V. Woolf, Women & Fiction, w: Collected Essays by Virginia Woolf, Londyn 1966, t. 2, s. 146.
34. C. Walewska, Ruch kobiecy w Polsce, Warszawa 1909.
35. K. Zawodziński, Maria Dąbrowska. Historyczno-literackie znaczenie jej twórczości, „Przegląd Współczesny" 1933 nr 130, s. 225.
36. K. Zawodziński, Maria Dąbrowska. Historyczno-literackie znaczenie jej twórczości, w: Opowieści o powieści, Kraków 1963.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

158

End page:

173

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: