Object structure

Title:

Róża i Barbara

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Kaluta, Izabella

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

literatura kobieca ; pisarki ; kobieta ; krytyka feministyczna

References:

1. E. Badinter, XY tożsamość mężczyzny, tłum. G. Przewłocki, wstęp M. Janion, Warszawa 1993, s. 47-49. ; 2. R. Bogdanowicz, Pomniejszycielki gatunku, „Kultura" 1936 nr 6. ; 3. E. Breiter, Noce i dnie, „Tygodnik Ilustrowany" 1932 nr 4. ; 4. P. Chmielowski, Udział kobiet w twórczości literackiej, w: Kobieta współczesna. Warszawa 1904, s. 72. ; 5. B. Czajecka, „Z domu w szeroki świat... " Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914, Kraków 1990. ; 6. M. Czapska, Barbara Niechcicowa, „Kobieta Współczesna" 1932 nr 3. ; 7. E. Czekalski, Młode pióra niewieście, „Antena" 1933 nr 11, s. 2. ; 8. M. Dąbrowska, Kilka myśli o Nocach i dniach, „Ateneum" 1938 nr 4-5. ; 9. M. Dąbrowska, Kłopoty pani Barbary, „Gazeta Zachodnia" 1929 nr 1-117. ; 10. M. Dąbrowska, Noce i dnie, t. 1-4, Warszawa 1979. ; 11. M. Dąbrowska, Orzeszkowa, prwdr. „Pamiętnik Warszawski" 1929 z. 4. ; 12. L. Fryde, Noce i dnie, w: Wybór pism krytycznych, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1966, s. 287. ; 13. L. Fryde, O kobiecie w literaturze, „Bluszcz" 1933 nr 23, s. 3. ; 14. A. Gruszecka, „Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej, „Przegląd Współczesny" 1932 nr 118. ; 15. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju, prwdr. "Kobieta Współczesna" 1932. ; 16. A. Grzymała-Siedlecki, Pani Barbara Niechcicowa, „Kurier Warszawski" ]932 nr 22. ; 17. C.G. Heilbrun, Writing a Woman 's Life, New York 1988, s. 81, 118. ; 18. N. Jastrzębska, Czy jest szary człowiek?, „Bluszcz" 1935 nr 17. ; 19. Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX w., zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1992. ; 20. E. Korzeniewska, Maria Dąbrowska. Kronika życia, Warszawa 1971, s. 143-146, 152 i 157. ; 21. E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, „Teksty Drugie" 1993, nr 4/5/6, s. 273. ; 22. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka, Lublin 1989. ; 23. M. Kuncewiczowa, Fantomy, Lublin 1989, s. 151. ; 24. M. Kuncewiczowa, Niedyskrecje o niektórych pisarkach, „Kobieta Współczesna" 1928 nr 32, s. 729. ; 25. J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 240. ; 26. Z. Libera, Maria Dąbrowska, Warszawa 1965. ; 27. R. Matuszewski, Posłowie, w: M. Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawie 1979, t. 5, s. 458. ; 28. K. Niedziałkowski, Nie tędy droga Szanowne Panie. Studium o emancypacji kobiet. Warszawa 1897. ; 29. C. Pateman, Feminist Critiques of the Public /Private Dichotomy, w: Feminism and Equality, ed. A. Philips, New York 1987. ; 30. S. Podhorska-Okołów, Kobiety piszą... Sylwetki i szkice, Warszawa 1938. ; 31. W. Rzymowski, Saga rodu Niechciców, „Kurier Poranny" 1934 nr 287. ; 32. Z. Starowieyska-Morstinowa, Krystyna i Barbara, „Dziennik Poznański" 1936 nr 249. ; 33. V. Woolf, Women & Fiction, w: Collected Essays by Virginia Woolf, Londyn 1966, t. 2, s. 146. ; 34. C. Walewska, Ruch kobiecy w Polsce, Warszawa 1909. ; 35. K. Zawodziński, Maria Dąbrowska. Historyczno-literackie znaczenie jej twórczości, „Przegląd Współczesny" 1933 nr 130, s. 225. ; 36. K. Zawodziński, Maria Dąbrowska. Historyczno-literackie znaczenie jej twórczości, w: Opowieści o powieści, Kraków 1963.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

158

End page:

173

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: