Object structure

Title:

I Faustyna umrze... o twórczości Krystyny Kofty

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Iwasiów, Inga

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Kofta, Krystyna ; proza polska - 20 w. ; krytyka feministyczna

References:

1. A. Bernat, Świat zamknięty niepokojem, „Nowe Książki" 1978 nr 19.
2. D. Buchbinder, Contemporary Literary Theory and the Reading of Poetry w: Poetry and Gender, ed. by B.H. Milech, Melbourn 1991, s. 120-124.
3. H. Cixous, Śmiech Meduzy, tłum. A. Nasiłowska, M. Bieńczyk, „Teksty Drugie" 1993 nr 4/5/6.
4. M. Eagleton, Gender and Genre, w: Re-reading the Short Story, ed. by C. Hanson, London 1989, s. 55-68.
5. F. Giroud, B. Lèvy, Kobiety i mężczyźni, tłum. K. Szymanowska, Warszawa 1994, s. 167.
6. K. Kofta, Chwała czarownicom, Warszawa 1994.
7. K. Kofta, Ciało niczyje, Kraków 1988.
8. K. Kofta, Człowiek, który nie umarł, Warszawa 1990.
9. K. Kofta, Jak zdobyć, utrzymać i porzucić mężczyznę, Warszawa 1992.
10. K. Kofta, Pawilon małych drapieżców, wyd. II, Warszawa 1993.
11. K. Kofta, Salon profesora Mefisto, „Dialog" 1993 nr 6.
12. K. Kofta, Wióry, Warszawa 1980.
13. K. Kofta, Wizjer, Warszawa 1978.
14. V.B. Leich, Feminism Criticism. American Literary Criticism from the Thirties to the Eighties, New York 1988, s. 307-331.
15. M. Łukaszewicz, Nowa powieść Krystyny Kofty, „Nowe Książki" 1989 nr 8.
16. K. Mętrak, Życie po życiu, „Literatura" 1990 nr 11.
17. W. Natanson, Nowa książka Krystyny Kofty, „Nowe Książki" 1990 nr 12.
18. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Dramaty, zebrała i oprac. A. Bolecka, wstępem opatrzył S. Treugutt, Warszawa 1986, t. 1, s. 113-195.
19. Pisząc, czuję się wolna. Z Krystyną Koftą rozmawia Andrzej Bernat, „Nowe Książki" 1989 nr 8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

196

End page:

211

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego