Object structure

Title:

W poszukiwaniu starszych sióstr. Wanda Melcer - próba portretu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Górnicka - Boratyńska, Aneta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Melcer, Wanda ; biography ; interpretation of works ; Polish literature - 20th c.

References:

1. T. Boy-Żeleński, Liga Reformy Obyczajów, „Wiadomości Literackie" 1933 nr 17. ; 2. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992. ; 3. H.M. Dąbrowolska, O Karolu Irzykowskim, Łódź-Wrocław 1949, s. 95. ; 4. I. Fik, 20 lat literatury polskiej, Kraków 1939, s. 156 i nast. ; 5. I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992, s. 367. ; 6. M. Kuncewiczowa, Przymierze z dzieckiem, Warszawa: Wydaw. J. Mortkowicza, [przed 1939], s. 15. ; 7. J. Kwiatkowski, Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 209-210. ; 8. List otwarty do posłanek BBWR, „Kobieta Współczesna" 1931 nr 1. ; 9. W. Melcer, Czarny ląd — Warszawa, Warszawa 1936. ; 10. W. Melcer, Gaz!, „Wiadomości Literackie" 1939 nr 51. ; 11. W. Melcer, Jak powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich, „Kultura" 1970 nr 19. ; 12. W. Melcer, Kolor przeszłości, w: Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1965. ; 13. W. Melcer, Kontury życia, Warszawa 1964. ; 14. W. Melcer, Morele Madzi, Warszawa 1948. ; 15. W. Melcer, Na pewno książka kobiety, Warszawa 1920. ; 16. W. Melcer, Sześć tygodni w ZSRR, Warszawa 1947. ; 17. W. Melcer, Wrzesień kobiety, Łódź 1965. ; 18. W. Melcer, Wuj Władzio, „Kwartalnik Pedagogiczny" 1960 nr 3. ; 19. W. Melcer, Wyprawa na odzyskane ziemie, Warszawa 1947. ; 20. W. Melcer, Zazdrosna, Warszawa 1967. ; 21. A. Mencwel, Etos lewicy, Warszawa 1990, s. 96, 177, 230, 267. ; 22. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 3, Warszawa 1980. ; 23. Z. Nałkowska, Dzienniki 1930-39, t. 4, Warszawa 1988. ; 24. E. Orzeszkowa, Daj kwiatek.., w: O Żydach i kwestii żydowskiej, w: Pisma, t. IX, wyd. zbiorowe zupełne ze wstępem A. Drogoszewskiego, Warszawa 1913, s. 131-132. ; 25. A. Słonimski, Kronika tygodniowa, „Wiadomości Literackie" 1936. ; 26. Słownik współczesnych pisarzy polskich, tom 2, Warszawa 1964. ; 27. Sprawy żydowskie, „Wiadomości Literackie" 1936 nr 9. ; 28. Wieczór u Wandy Melcer-Rutkowskiej, z pisarką rozmawia I. Jabłonowska, „Świat Kobiety" nr 22/1928. ; 29. Z. Ziątek, Autotematyzm rozpoznań społecznych, w: Literatura polska 1918-1975, red. A. Brodzka i S. Żółkiewski, Warszawa 1993. ; 30. Z. Ziątek, Narodziny współczesnego reportażu, w: Literatura polska 1918-1975, red. A. Brodzka i S. Żółkiewski, Warszawa 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

212

End page:

233

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: