Object structure

Title:

W poszukiwaniu starszych sióstr. Wanda Melcer - próba portretu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Górnicka - Boratyńska, Aneta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Melcer, Wanda ; biografia ; interpretacja utworów ; literatura polska - 20 w.

References:

1. T. Boy-Żeleński, Liga Reformy Obyczajów, „Wiadomości Literackie" 1933 nr 17.
2. J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.
3. H.M. Dąbrowolska, O Karolu Irzykowskim, Łódź-Wrocław 1949, s. 95.
4. I. Fik, 20 lat literatury polskiej, Kraków 1939, s. 156 i nast.
5. I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992, s. 367.
6. M. Kuncewiczowa, Przymierze z dzieckiem, Warszawa: Wydaw. J. Mortkowicza, [przed 1939], s. 15.
7. J. Kwiatkowski, Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990, s. 209-210.
8. List otwarty do posłanek BBWR, „Kobieta Współczesna" 1931 nr 1.
9. W. Melcer, Czarny ląd — Warszawa, Warszawa 1936.
10. W. Melcer, Gaz!, „Wiadomości Literackie" 1939 nr 51.
11. W. Melcer, Jak powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich, „Kultura" 1970 nr 19.
12. W. Melcer, Kolor przeszłości, w: Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1965.
13. W. Melcer, Kontury życia, Warszawa 1964.
14. W. Melcer, Morele Madzi, Warszawa 1948.
15. W. Melcer, Na pewno książka kobiety, Warszawa 1920.
16. W. Melcer, Sześć tygodni w ZSRR, Warszawa 1947.
17. W. Melcer, Wrzesień kobiety, Łódź 1965.
18. W. Melcer, Wuj Władzio, „Kwartalnik Pedagogiczny" 1960 nr 3.
19. W. Melcer, Wyprawa na odzyskane ziemie, Warszawa 1947.
20. W. Melcer, Zazdrosna, Warszawa 1967.
21. A. Mencwel, Etos lewicy, Warszawa 1990, s. 96, 177, 230, 267.
22. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 3, Warszawa 1980.
23. Z. Nałkowska, Dzienniki 1930-39, t. 4, Warszawa 1988.
24. E. Orzeszkowa, Daj kwiatek.., w: O Żydach i kwestii żydowskiej, w: Pisma, t. IX, wyd. zbiorowe zupełne ze wstępem A. Drogoszewskiego, Warszawa 1913, s. 131-132.
25. A. Słonimski, Kronika tygodniowa, „Wiadomości Literackie" 1936.
26. Słownik współczesnych pisarzy polskich, tom 2, Warszawa 1964.
27. Sprawy żydowskie, „Wiadomości Literackie" 1936 nr 9.
28. Wieczór u Wandy Melcer-Rutkowskiej, z pisarką rozmawia I. Jabłonowska, „Świat Kobiety" nr 22/1928.
29. Z. Ziątek, Autotematyzm rozpoznań społecznych, w: Literatura polska 1918-1975, red. A. Brodzka i S. Żółkiewski, Warszawa 1993.
30. Z. Ziątek, Narodziny współczesnego reportażu, w: Literatura polska 1918-1975, red. A. Brodzka i S. Żółkiewski, Warszawa 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

212

End page:

233

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: