Object structure

Title:

"Białe małżeństwo" i "Wierna rzeka" (rekonesans feministyczny)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (1995)

Creator:

Filipowicz, Halina

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Różewicz, Tadeusz (1921-2014) ; "Białe małżeństwo" ; Żeromski, Stefan (1864-1925) ; "Wierna rzeka" ; krytyka feministyczna

References:

1. Z.J. Adamczyk, Wstęp, w: S. Żeromski, Wierna rzeka. Klechda domowa, Wrocław 1978, s. III—LXXIV.
2. R. Blair, „A White Marriage". Różewicz's Feminist Drama, „Slavic and East European Arts" 1985 nr 1, s. 13-21.
3. J. Błoński, Dlaczego kocham?... Dlaczego szydzę?... Salomea Brynicka, „Życie Literackie" 1960 nr 27, s. 3.
4. B. Czaykowski, Komentarz do ankiety, Pisarze niedocenieni —pisarze przecenieni, „Kultura" 1993 nr 7-8, s. 42.
5. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990, s. 17.
6. Feminizm jest polityczny, rozmowa M. Walickiej-Hueckel z Toril Moi, „Teksty Drugie" 1993 nr 4-6, s. 105-107.
7. H. Filipowicz, A laboratory of Impure Forms. The Plays of Tadeusz Różewicz, New York 1991.
8. K. Iłłakowiczówna, Trazymeński zając. Księga dygresji, Kraków 1968, s. 89.
9. J. Kornhauser, Barbarzyńcy i wypełniacze, „Tygodnik Powszechny" 1995 nr 3, s. 13.
10. Z. Majchrowski, „Białe małżeństwo" i Eros tragiczny, w: Odmieńcy, wybór, oprac. i red. M. Janion i Z. Majchrowski, Gdańsk 1982, s. 428-492.
11. Piszę ciałem, rozmowa A. Górnickiej-Boratyńskiej z Manuelą Gretkowską, „Polityka" 1994 nr 48 (dodatek „Kultura"), s. V.
12. A. Sobolewska, Kobieta albo człowiek, „Nowa Res Publica" 1994 nr 1, s. 44.
13. M.F. Zirin, Translator's Introduction: Nadezhda Durova, Russia's Cavalry Maiden, w: N. Durova, The Cavalry Maiden: Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars, tłum. M. F. Zirin, Bloomington 1988, s. IX-XXXVII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

248

End page:

256

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego