Object structure

Title:

O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1995)

Creator:

Nieukerken, Arent van

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; Miłosz, Czesław (1911-2004) ; poetics ; modernism

References:

1. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993, s. 53.
2. S. Barańczak, Tablica z Macondo, London 1990, s. 105.
3. J. Czechowicz, Wybór poezji, Wrocław 1985, s. 140.
4. T. Domaradzki, Le symbolisme et l`universalisme de C. K Norwid, Quebec 1974, s. 80.
5. T.S. Eliot, Collected Poems, London 1990.
6. T.S. Eliot, Wybór poezji, Wrocław 1990.
7. A. Fiut, Moment wieczny, Warszawa 1993.
8. M. Głowiński, Ciemne alegorie Norwida, w: Cyprian Norwid w setną rocznicę śmierci poety, Kraków 1991.
9. M. Głowiński, Norwida wiersze przypowieści, w: Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin, Warszawa 1973.
10. J. Kwiatkowski, Poznawanie Miłosza, Kraków 1985, s. 81-98.
11. Z. Łapiński, Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat, London 1988, s. 69.
12. N.H. MacKenzie, Wstęp do: The Poems of Gerard Manley Hopkins, Londyn 1978, s. XX.
13. S. Mallarmé, Poésies, Paris 1992, s. 59.
14. Cz. Miłosz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 8.
15. Cz. Miłosz, Poezje, Warszawa 1981.
16. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paris s. 83.
17. Cz. Miłosz, Świadectwa poezji, Warszawa 1990.
18. C.K. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, t. 1, s. 65.
19. G. Steiner, Real Presences, London 1991, s. 90.
20. P. Valéry, Oeuvres, Paris 1968, s. 96.
21. P. Valéry, Poezje, przeł. B. Kołoniecki, Warszawa 1959, s. 55.
22. P. Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, Paris 1957, s. 206.
23. P. Verlaine, Wybór poezji, Wrocław 1980, przeł. M. Jastrun, s. 135, 136.
24. E. Wilson, Axel's Castle, Glasgow 1976, s. 62-63, 96-97.
25. M. Żurowski, Hopkins, Mallarmé i Norwid, „Poezja" 1983 nr 4/5, s. 184-191.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

53

End page:

68

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund