RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia

Creator:

Nycz, Ryszard

Date issued/created:

1994

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Th. W. Adorno, Szkice kafkowskie, w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, tłum. K. Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 200.
2. R. Barthes, The Death of the Author, The Rustle of Language, tr. by R. Howard, Oxford 1986, s. 53.
3. J. Beaufret, Heidegger a Nietzsche: pojęcie wartości, tłum. S. Cichowicz i P. Kamiński, „Teksty" 1980 nr 3, s. 113.
4. W. Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, introd. by G. Steiner, tr. by J. Osborne, London 1990, s. 242.
5. M. Białoszewski, Obierzyny (3); Szumię (dwa), w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 163, 301.
6. W. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago 1974.
7. K. Brandys, Dżoker, Warszawa 1974, s. 66.
8. K. Brandys, Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa 1972.
9. J. Brunner, Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge, Mass. 1986, s. 130.
10. S. Brzozowski, Głębokie noce (Z teki pośmiertnej), „Naród. Dodatek Literacko-artystyczny" 1920 nr 2, s. 1.
11. S. Brzozowski, Kilka uwag o stanie ogólnym literatury europejskiej i o zadaniach krytyki literackiej, w: Głosy wśród nocy. Studya nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wydał i przedmową opatrzył O. Ortwin, Lwów 1912.
12. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, wstęp A. Mencwel, Warszawa 1988, s. 82, 162, 219.
13. B. Carpenter, The Poetic Avant-Garde in Poland 1918-1939, Seattle 1983.
14. D. Carroll, The Subject in Question. The Languages of Theory and the Strategies of Fiction, Chicago 1982.
15. L. Choromański, Wzniosłość i retoryka, „Widnokrąg" 1914 nr 13, s. 11.
16. L. Choromański, Wzniosłość i retoryka, „Widnokrąg" 1914 nr 14, s. 9.
17. W. Gombrowicz, Byłem pierwszym strukturalistą, w: Gombrowicz filozof, wybór i oprac. F. M. Cataluccio, J. Illg, Kraków 1991, s. 148.
18. W. Gombrowicz, Dziennik (1957-1961), Paryż 1973, s. 214.
19. W. Gombrowicz, Grube nieporozumienie, w: Varia, Paryż 1973, s. 103.
20. W. Gombrowicz, Wędrówki po Argentynie, w: Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Paryż 1977, s. 254.
21. G. T. Handwerk, Irony and Ethics in Narrative From Schlegel to Lacan, New Haven 1985.
22. G. T. Handwerk, The Irony of the Ego: Meredith's Novels, w: Irony and Ethics in Narrative. From Schlegel to Lacan, New Haven 1985.
23. I. Hassan, Quest for the Subject: the Self in Literature, „Contemporary Literature" 1988, XXIX, 3.
click here to follow the link
24. N. Holland, Postmodern Psychoanalysis, w: Innovation /Renovation, ed. I. Hassan, S. Hassan, Madison 1983, s. 304.
25. L. Hunter, Modern Allegory and Fantasy. Rhetorical Stances of Contemporary Writing, London 1989.
26. K. Irzykowski, Notatki z życia, obserwacje i motywy, wybór A. Dobosz, wstęp S. Kisielewski, Warszawa 1964, s. 189.
27. K. Irzykowski, Pałuba. Sny Marii Dunin, Kraków 1976, s. 501.
28. S. Jaworski, Odnajdywanie świata, Kraków 1984.
29. S. Kierkegaard, O powszechnym znaczeniu ironii. Ironia Sokratesa, w: K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1975, s. 201.
30. Z. Kisielewski Twórca i krytyk, „Widnokrąg" 1914 nr 16, s. 10.
31. W. Krzysztoszek, Mit niespójności. Twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym, Warszawa 1985.
32. E. Kuźma, De(kon)strukcja podmiotu we współczesnej literaturze, „Nowa Krytyka" 1991 nr 1.
33. E. Kuźma, Język jako podmiot współczesnej literatury, w: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, red. M. Lalak, Szczecin 1993.
34. C. D. Lang, Autobiography in the Aftermath of Romanticism, „Diacritics", Winter 1982, s. 4.
35. C. D. Lang, Irony/Humor. Critical/Paradigms, Baltimore 1988.
36. G. Lukacs, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki, tłum. J. Goślicki, posł. A. Brodzka, Warszawa 1968, s. 83.
37. W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992.
38. E. Majewski, Nauka o cywilizacji II. Teoria człowieka i cywilizacji, Warszawa 1911.
39. P. de Man, The Rhetoric of Temporarity, w: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, Minneapolis 1983, s. 213, 222.
40. Cz. Miłosz, O milczeniu, „Ateneum" 1938 nr 2.
41. H. Monat, Z literatury współczesnej, „Świat" 1895 nr 9.
42. S. Napierski, Próby, Warszawa 1937, s. 12, 68.
43. A. Nehamas, Writer, Text, Work, Author, w: Literature and the Question of Philosophy, ed. and introd. by A. J. Cascardi, Baltimore 1987.
44. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907, s. 193.
45. F. Nietzche, Wędrowiec i jego cień (Ludzkie, arcyludzkie, część druga), tłum. K. Drzewiecki, Warszawa 1909-10, s. 1.
46. F. Nietzche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studia i fragmenty), tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1910-11, s. 34.
47. D. E. Pease, Author, w: Critical Terms for Literary Study, ed. by F. Lentricchia, Th. McLaughlin, Chicago 1990.
48. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975.
49. S. Przybyszewski, O „nową sztukę" (1889), w: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1977, s. 401.
50. M. Quilligan, The Language of Allegory. Defining the Genre, Ithaca 1979.
51. G. Raulet, Kryzys podmiotu, tłum. Z. Zwoliński, „Colloquia Communa" 1986 nr 4-5.
52. M. Riffaterre, Fictional Truth, Foreword by S. G. Nichols, Baltimore 1990.
53. M. Riffaterre, Syllepsis, „Critical Inquiry" 1980, vol 6, nr 4.
54. S. Rimmon-Kenan, Ambiguity and Narrative Levels, „Poetics Today" 1982 vol. 3, no 1.
55. S. Rimmon-Kenan, The Concept of Ambiguity — The Example of James, Chicago 1977.
56. Roland Barthes by Roland Barthes, tr. by R. Howard, New York 1977, s. 143.
57. T. Różewicz, Proza, Wrocław 1973, s. 201.
58. T. Różewicz, Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 324, 421, 616.
59. P. Sanavio, Gombrowicz: forma i rytuał, w: Gombrowicz filozof, wybór i oprac. F. M. Cataluccio, J. Illg, Kraków 1991, s. 43.
60. Szacunek dla każdego drobiazgu — rozmowa z Mironem Białoszewskim, w: Z Taranienko, Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986, s. 422-423.
61. Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge, Mass. 1989, s. 374 i in.
62. G. L. Ulmer, The Object of Post-Criticism, w: Postmodern Culture, ed. by H. Foster, London 1987.
63. Z. Wasilewski, Artyści w negliżu powieściowym, w: Od Romantyków do Kasprowicza. Studja i szkice literackie, Lwów 1907, s. 256-57.
64. Z. Wasilewski, O sztuce i człowieku wiecznym, Lwów 1910, s. 140-141.
65. A. Wat, JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, w: Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści, wybór i oprac. W. Bolecki, J. Zieliński, wstęp W. Bolecki, Warszawa 1993, s. 39.
66. A. Ważyk, Labirynt, w: Wiersze wybrane, Warszawa 1978, s. 207.
67. A. Ważyk, Obrazy wracają, w: Wiersze wybrane, Warszawa 1978, s. 170.
68. W. Welsch, Ku jakiemu podmiotowi — dla jakiego innego, w: Schellinga pojęcie podmiotowości. Idea IV, red. M. Czarnawska, J. Kopania, Białystok 1991.
69. A. Wilde, Horizons of Assent: Modernism, Postmodernism and the Ironic Imagination, Baltimore 1981.
70. W. Woroszylski, Literatura. Powieść, Paryż 1977, s. 10, 112.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

7

End page:

27

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68845 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 27, 2019

Number of object content hits:

287

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/73399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information