Object structure

Title:

O konsekwencjach "wieku rękopisów". Rekonstruowanie epoki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Karpiński, Adam

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

history of literature ; manuscript ; print

References:

1. D. Kamolowa, K. Muszyńska, Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, Warszawa 1988, s. 248, 250, 270. ; 2. A. Karpiński, Problemy edycji dzieł poetyckich S. H. Lubomirskiego (wybrane zagadnienia z krytyki tekstu), w: Problemy edytorskie literatur słowiańskich, t. 1, red. J. Pelc, P. Pelcowa, Wrocław 1991, s. 203-221. ; 3. A. Karpiński, "Somnus. Fortuna. Invidia". Problemy tekstu i autorstwa, „Ogród" 1994 nr 1. ; 4. A. Karpiński, Tradycja tekstu w wieku rękopisów. Uwagi o rękopiśmiennym funkcjonowaniu dzieła literackiego, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990. s. 27-42. ; 5. S. H. Lubomirskiego przekład „Sylwii" Maireta, „Archiwum Literackie", t. X, Wrocław 1966, Miscelanea Staropolskie, t. 2, s. 255-317. ; 6. J. Maciejewski, Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wodrębniające (na przykładzie „folkloru szlacheckiego" XVII i XVIII w), w: Problemy socjologii literatury, Wrocław 1971, s. 249-268. ; 7. M. Malicki, "Summariusz wierszów" przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu, „Archiwum Literackie", t. XXVII, Wrocław 1990, Miscelanea Staropolskie, t. 6, s. 119-478. ; 8. L. Marinelli, O rękopiśmiennym i anonimowym charakterze poezji polskiego baroku: cenzura jako hipoteza konieczna, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990. ; 9. G. Marino-Anonim, Adon, z rękopisów wydali L. Marinelli, K. Mrowcewicz, t. 1-2, Roma-Warszawa 1993. ; 10. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971, s. 8-9, 81. ; 11. R. Ocieczek,(„Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej". Dzieło i autor, Kraków 1993. ; 12. A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 1975, s. 38-43. ; 13. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991. ; 14. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, wyd. A. Brückner, t. 1, Lwów 1910. ; 15. W. Weintraub, O niektórych problemach polskiego baroku, w tegoż: Od Reya do Boya, Warszawa 1977, s. 94. ; 16. M. Zachara, Sylwy — dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII w., w: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, red. H. Dziechcińska, Wrocław 1980, („Studia Staropolskie" t. XLVIII), s. 201-202.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

5

End page:

21

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: