Object structure

Title:

Dziwny świat, dziwna miłość, dziwna śmierć

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Mrowcewicz, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Bóg ; Kartezjusz ; Morsztyn, Zbigniew

References:

1. Arnauld i Nicole, Logika, tłum. S. Romahnowa, Warszawa 1958, s. 481. ; 2. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 35. ; 3. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. 1, Warszawa 1958, s. 38-39. ; 4. M. Głowiński, Mity przebrane, Kraków 1990, s. 55-83. ; 5. H. Graef, Siedmiobarwna tęcza, tłum. S. Wilkowski, Warszawa 1966, s. 206. ; 6. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1976, s. 22-76. ; 7. W. Hilsbecher, Tragizm, absurd, paradoks, tłum. S. Błaut, Warszawa 1972, s. 62-85. ; 8. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, w: Dzieła, tłum. O. Bernard od Matki Bożej, t. 1, Kraków 1975, s. 63-109. ; 9. S. Johnson, Lives of the Most Eminent English Poets, London b.r., s. 8-10. ; 10. św. I. Loyola, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 1968, s. 192-193. ; 11. L. L. Martz, The Poetry of Meditation, New Haven 1954. ; 12. Z. Morsztyn, Muza domowa, t. 2, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1954. ; 13. K. Mrowcewicz, „Miłości Bożej rozmyślanie". O „Emblematach" Zbigniewa Morsztyna, w: Literatura i kultura polska po „potopie", Wrocław 1992, s. 153-164. ; 14. T. Przypkowski, Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Braci Polskich, w: Studia nad Arianizmem, Warszawa 1959, s. 391-424. ; 15. J. Rousset, La littérature de l'âge baroque en France. Circé et le Paon, Paris 1953. ; 16. „Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany". Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac, i wstępem poprzedził K. Mrowcewicz, Warszawa 1993, s. 17-27.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

22

End page:

34

Resource Type:

Artykuł

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: