Object structure

Title:

Pamflet na książkę Hermeneuty

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Markiewicz, Henryk

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Przybylski, Ryszard ; krytyka literacka ; hermeneuta

References:

1. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, t. 2, Lublin 1958, s. 166.
2. W. Borowy, Studia i rozprawy, Wrocław 1952, t. 1, s. 183.
3. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798-1824, Warszawa 1957, s. 470.
4. Historyczny słounik biełaruskoj mowy, t. 7, Mińsk 1986, s. 202.
5. M. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, t. 2, Kraków 1820, s. 392.
6. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1948.
7. H. Langkammer, Mały słownik biblijny, Wrocław 1993, s. 158.
8. J. Łukasiewicz, Bohater „Dziadów" i czyściec, „Tygodnik Powszechny" 1994 nr 9.
9. M. Mochnacki, O literaturze polskiej XIX wieku, Kraków 1923, s. 119.
10. B. Prus (A. Głowacki), Lalka, t. 1, Wrocław 1991, s. 335.
11. R. Przybylski, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, s. 8.
12. R. Przybylski, Oni nie pisali dla uczonych... „Odra" 1984 nr 3, s. 39, 41.
13. R. Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach", Warszawa 1993.
14. Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1, Kraków 1952.
15. M. Wantowska, "Dziady" wileńsko-kowieńskie w: Ludowość Mickiewicza, Warszawa 1958.
16. R. Węgrzyniak, Ryszarda Przybylskiego „trud trudów" [recenzja], „Dialog" 1994 nr 3.
17. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975, s. 38.
18. T. Żeleński (Boy), Pisma, t. 27, Warszawa 1969, s. 232-234.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

48

End page:

65

Resource Type:

Artykuł

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego