Object structure

Title:

Morsztyn libertyński - poeta i Krzyż

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Czyż, Antoni

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

poetry ; cross ; libertinism

References:

1. M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław 1979, s. 92-101. ; 2. Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, oprac. B. Fischer i in., wyd. 3, Stuttgart 1983. ; 3. A. Czyż, Cierpienie i Gombrowicz, „Ogród. Kwartalnik" 1992 nr 2. ; 4. A. Czyż, Mówienie o Rublowie. „ Trójca Święta " a sztuka Zachodu, w: Tekst — wyobraźnia — egzystencja. Studia z epok dawnych, Warszawa 1994. ; 5. A. Czyż, Ten, który płynie „na łasce fal". Droga duchowa Węgierskiego, w: Tekst — wyobraźnia — egzystencja. Studia z epok dawnych, Warszawa 1994. ; 6. A. Czyż, Wiek XVIII wobec Całości, w: Tekst - wyobraźnia - egzystencja. Studia z epok dawnych, Warszawa 1994. ; 7. A. Czyż, Widmo Ojca: Gombrowicz, Witkacy, Wojtyła, w: Światło i słowo. Studia o wyobraźni i tekstach, Warszawa 1994. ; 8. Ewangelia Jezusa, oprac. P. Crivellaro, tłum. D. Szumska, Paris 1980. ; 9. T. Gregory, Etyka i religia w krytyce libertyńskiej, tłum. A. Tylusińska, Warszawa 1991, s. 7. ; 10. Jan Pawet II, Dominum et Vivificantem. Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, Watykan 1986, s. 24. ; 11. Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia. Adhortacja o pojednaniu i pokucie, Watykan 1984, s. 11 i 70. ; 12. Jan Paweł II, Salvifici doloris. List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, w: Jubileuszowy Rok Odkupienia, Watykan 1985, s. 75 i 85. ; 13. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 101-103. ; 14. W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978. ; 15. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna, wyd. 2, Wrocław 1979, s. 211. ; 16. Molière, Tartufe, czyli Świętoszek, w: Dzieła, tłum. T. Żeleński (Boy), t. 2, Warszawa 1988, s. 208. ; 17. J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971. ; 18. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekł. z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań 1980. ; 19. R. Przybylski, Kilka myśli o Oświeceniu. „Ogród. Kwartalnik" 1992 nr 2. ; 20. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 175. ; 21. M. K. Sarbiewski, Dii gentium. Bogowie pogan, tłum. K. Stawecka, Wrocław 1972, s. 315. ; 22. S. Skwarczyńska, Konstruowanie w dziele literackim „piętna osobowego" dla słowa okazjonalnego „ja", w: Studia i szkice literackie, Warszawa 1953. ; 23. Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, t. 1, Katowice 1985, s. 337-341. ; 24. Słownik teologii biblijnej, red.: X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, wyd. 3, Poznań 1990, s. 509-514. ; 25. J. Stępień, Teologia św. Pawła, Warszawa 1979. ; 26. W. Weintraub, Wstęp do: J. A. Morsztyn, Wybór poezji, BN I 257, Wrocław 1988, s. LII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

66

End page:

78

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund