Object

Title: "Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich

Creator:

Naumow, Aleksander

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1, Lublin 1980, s. 191-192, 389. ; 2. Apokryfy Nowego Testamentu , red. M. Starowieyski, cz. 2, Lublin 1980, s. 446-447, 458. ; 3. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne, cz. I, „Rozprawy Wydziału Filologicznego AU", t. XXVIII, Kraków 1900. ; 4. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne cz. 2, t. XL, Kraków 1905, s. 308-309. ; 5. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, „Rozprawy Habilitacyjne UJ" nr 191, Kraków 1990, s. 13, 30-31. ; 6. T. Dobrzeniecki, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego", w: Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 4, Warszawa 1969, s. 351-352. ; 7. I. Franko, Apokrify i legendy z ukrainiśkych rukopysiw, t. 3: Apokrify nowozawitni, B: Apokrificzni dijanja apostoliw (Pamjatky ukrainśko-ruśkoj mowy i literatury III), Lwów 1902, s. 186. ; 8. Izbornik Światoslawa 1073 goda. Faksimilnoje izdanije, Moskwa 1983, k. 177-178. ; 9. Kodeks Supraski z XI w., wyd. S. Sewierjanow, Sankt-Petersburg 1904, s. 239, 248. ; 10. M. F. Murjanow, Statja Tita Bostrskogo w Izbornikie 1073 g., w: Izbornik Światosława 1073 g. Sbornik statiej, Moskwa 1977, s. 307-316. ; 11. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, (Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 36), Wrocław 1976, s. 97-98. ; 12. J. Popović, Źitija svetih za m. april, Beograd 1973, s. 423. ; 13. J. Popović, Źitija svetih za m. avgust, Beograd 1976, s. 44. ; 14. J. Popović, Źitija svetih za m. decembar, Beograd 1977, s. 751-752. ; 15. J. Popović, Źitija svetih za m. juni, Beograd 1975, s. 435-436. ; 16. J. Popović, Źitija svetih za m. septembar, Beograd 1976, s. 529. ; 17. Ch. Schug-Wille, Byzanz und seine Welt, Baden-Baden 1969. ; 18. J. Sickenberger, Titus von Bostra. Studien zu dessen Lukashomilien, Lipsk 1901, s. 78, 150-151. ; 19. Vita beatae Virginis Mariae et Salvatoris rhythmica, hrsgb. A. Vögtlin, Tübingen 1888.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

165

End page:

174

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68920 ; oai:rcin.org.pl:68920 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Feb 27, 2019

In our library since:

Feb 27, 2019

Number of object content hits:

48

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/73489

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information