Object structure

Title:

"Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Creator:

Naumow, Aleksander

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Rozmyślania przemyskie ; apocrypha ; Old Church Slavonic literature

References:

1. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1, Lublin 1980, s. 191-192, 389.
2. Apokryfy Nowego Testamentu , red. M. Starowieyski, cz. 2, Lublin 1980, s. 446-447, 458.
3. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne, cz. I, „Rozprawy Wydziału Filologicznego AU", t. XXVIII, Kraków 1900.
4. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne cz. 2, t. XL, Kraków 1905, s. 308-309.
5. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, „Rozprawy Habilitacyjne UJ" nr 191, Kraków 1990, s. 13, 30-31.
6. T. Dobrzeniecki, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego", w: Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 4, Warszawa 1969, s. 351-352.
7. I. Franko, Apokrify i legendy z ukrainiśkych rukopysiw, t. 3: Apokrify nowozawitni, B: Apokrificzni dijanja apostoliw (Pamjatky ukrainśko-ruśkoj mowy i literatury III), Lwów 1902, s. 186.
8. Izbornik Światoslawa 1073 goda. Faksimilnoje izdanije, Moskwa 1983, k. 177-178.
9. Kodeks Supraski z XI w., wyd. S. Sewierjanow, Sankt-Petersburg 1904, s. 239, 248.
10. M. F. Murjanow, Statja Tita Bostrskogo w Izbornikie 1073 g., w: Izbornik Światosława 1073 g. Sbornik statiej, Moskwa 1977, s. 307-316.
11. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, (Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 36), Wrocław 1976, s. 97-98.
12. J. Popović, Źitija svetih za m. april, Beograd 1973, s. 423.
13. J. Popović, Źitija svetih za m. avgust, Beograd 1976, s. 44.
14. J. Popović, Źitija svetih za m. decembar, Beograd 1977, s. 751-752.
15. J. Popović, Źitija svetih za m. juni, Beograd 1975, s. 435-436.
16. J. Popović, Źitija svetih za m. septembar, Beograd 1976, s. 529.
17. Ch. Schug-Wille, Byzanz und seine Welt, Baden-Baden 1969.
18. J. Sickenberger, Titus von Bostra. Studien zu dessen Lukashomilien, Lipsk 1901, s. 78, 150-151.
19. Vita beatae Virginis Mariae et Salvatoris rhythmica, hrsgb. A. Vögtlin, Tübingen 1888.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

165

End page:

174

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund