Object structure

Title:

Arkana modernizmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1994)

Creator:

Delaperrière, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

modernism ; consciousness

References:

1. G. Apollinaire, Kubiści. Rozważania estetyczne, tłum. J.J. Szczepański, Kraków 1967, s. 21-22.
2. Ch. Baudelaire, Malarz życia współczesnego, w: tegoż, O sztuce. Szkice krytyczne, wyb. i tłum. J. Guze, wstęp J. Starzyński, Wrocław 1961, s. 194.
3. W. Berent, F. Nietzsche. Z psychologii sztuki, tłum. i dopiski W. Berenta, „Chimera" 1902, t. VI, z. 17.
4. M. Blanchot, "Langage et fiction". La Part du feu, Paris 1949, s. 84.
5. E. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, Paris 1986, s. 329-330.
6. S. Brzozowski, Współczesne kierunki w literaturze i sztuce, „Głos" 1903.
7. M. Deguy, Jumelages suivis de Made in USA. Poémes, Paris 1978, s. 199.
8. M. Delaperriére, Les avant-gardes polonaises. Etude sur l'imagination poétique, Paris-Warszawa 1990.
9. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, tłum. i posł. B. Banasiak, Warszawa 1993.
10. B. Eruli, Marinetti et Jarry, moderne et postmoderne, w: Littérature et modernité, Champion Slatkin 1988, s. 77.
11. J.L. Fery, Homo aestheticus, Paris 1990, s. 257.
12. M. Głowiński, Maska Dionizosa, „Twórczość" 1961 nr 11, s. 73-106.
13. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, wstęp M. Żurowski, Warszawa 1974.
14. B. Jasieński, „Pieśń o głodzie". Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, Wrocław 1979, s. 156.
15. H.J. Jauss, Pour une esthétique de la reception, tłum. C. Maillard, Paris 1990, s. 197.
16. W. Kandinsky, „Almanach der Blaue Reiter", Klinksieck 1981, s. 202.
17. M. Kundera, Le Testament trahi, Paris 1993, s. 293-294.
18. F. Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Paris 1988.
19. T. Marinetti, Roi de Bombance, „Mercure dc France" 1905.
20. F. Nietzsche, Wiedza radosna (La Gaya Scienza), tłum. L. Staff, Warszawa 1910-1911.
21. Odgłosy. (Wybrane fragmenty polskich tekstów o Fryderyku Nietzschem), oprac. R. Nycz, „Teksty" 1980 nr 3.
22. O. Paz, Points de convergence. Du romantisme à l'avant-garde, Paris 1972.
23. S. Przybyszewski, Zur Psychologie des Individuums. I. Chopin und Nietzsche (1891), w: tegoż, Wybór pism, Wrocław 1966, s. 33.
24. L. Staff, Nadmiar, w: tegoż, Sny o potędze, Warszawa 1901, s. 138.
25. M. Tison Braun, Dada et le surréalisme, Paris 1973, s. 4.
26. A. Touraine, La critique de la modernité, Paris 1992, s. 218 i nn.
27. C. Vigée, Aux sources de la littérature moderne, Ph. Nadal 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

46

End page:

61

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: