Object structure

Title:

Arkana modernizmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1994)

Creator:

Delaperrière, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

modernism ; consciousness

References:

1. G. Apollinaire, Kubiści. Rozważania estetyczne, tłum. J.J. Szczepański, Kraków 1967, s. 21-22. ; 2. Ch. Baudelaire, Malarz życia współczesnego, w: tegoż, O sztuce. Szkice krytyczne, wyb. i tłum. J. Guze, wstęp J. Starzyński, Wrocław 1961, s. 194. ; 3. W. Berent, F. Nietzsche. Z psychologii sztuki, tłum. i dopiski W. Berenta, „Chimera" 1902, t. VI, z. 17. ; 4. M. Blanchot, "Langage et fiction". La Part du feu, Paris 1949, s. 84. ; 5. E. Blondel, Nietzsche, le corps et la culture, Paris 1986, s. 329-330. ; 6. S. Brzozowski, Współczesne kierunki w literaturze i sztuce, „Głos" 1903. ; 7. M. Deguy, Jumelages suivis de Made in USA. Poémes, Paris 1978, s. 199. ; 8. M. Delaperriére, Les avant-gardes polonaises. Etude sur l'imagination poétique, Paris-Warszawa 1990. ; 9. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, tłum. i posł. B. Banasiak, Warszawa 1993. ; 10. B. Eruli, Marinetti et Jarry, moderne et postmoderne, w: Littérature et modernité, Champion Slatkin 1988, s. 77. ; 11. J.L. Fery, Homo aestheticus, Paris 1990, s. 257. ; 12. M. Głowiński, Maska Dionizosa, „Twórczość" 1961 nr 11, s. 73-106. ; 13. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, wstęp M. Żurowski, Warszawa 1974. ; 14. B. Jasieński, „Pieśń o głodzie". Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, Wrocław 1979, s. 156. ; 15. H.J. Jauss, Pour une esthétique de la reception, tłum. C. Maillard, Paris 1990, s. 197. ; 16. W. Kandinsky, „Almanach der Blaue Reiter", Klinksieck 1981, s. 202. ; 17. M. Kundera, Le Testament trahi, Paris 1993, s. 293-294. ; 18. F. Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Paris 1988. ; 19. T. Marinetti, Roi de Bombance, „Mercure dc France" 1905. ; 20. F. Nietzsche, Wiedza radosna (La Gaya Scienza), tłum. L. Staff, Warszawa 1910-1911. ; 21. Odgłosy. (Wybrane fragmenty polskich tekstów o Fryderyku Nietzschem), oprac. R. Nycz, „Teksty" 1980 nr 3. ; 22. O. Paz, Points de convergence. Du romantisme à l'avant-garde, Paris 1972. ; 23. S. Przybyszewski, Zur Psychologie des Individuums. I. Chopin und Nietzsche (1891), w: tegoż, Wybór pism, Wrocław 1966, s. 33. ; 24. L. Staff, Nadmiar, w: tegoż, Sny o potędze, Warszawa 1901, s. 138. ; 25. M. Tison Braun, Dada et le surréalisme, Paris 1973, s. 4. ; 26. A. Touraine, La critique de la modernité, Paris 1992, s. 218 i nn. ; 27. C. Vigée, Aux sources de la littérature moderne, Ph. Nadal 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

46

End page:

61

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: