Object structure

Title:

Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1994)

Creator:

Łapiński, Zdzisław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław ; Przyboś, Julian

References:

1. M.H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature, New York 1971.
2. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981.
3. D. Herwitz, Making Theory/Constructing Art: On the Authority of the Avant-Garde, Chicago 1993.
4. M. Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Though, Berkeley 1993.
5. B. Leśmian, Edgar Allan Poe, w: Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 466.
6. B. Leśmian, Przemiany rzeczywistości, w: Utwory rozproszone, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 186.
7. O. Ortwin, „Łąka", w: Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce, oprac. J. Czachowska, wstęp M. Głowiński, Warszawa 1970, s. 241.
8. J. Przyboś, Mój Leśmian, w: Sens poetycki, wyd. 2, Kraków 1967, t. 1, s. 147; t. 2, s. 92-93.
9. J. Przyboś, O pojęciu nowoczesności, „Z prac i zagadnień obwodu szkolnego cieszyńskiego" 1935 nr 2, s. 21-26.
10. J. Przyboś, Poeci żywiołu, Sergiusz Jesienin i Bolesław Leśmian, „Kurier Literacko-Naukowy" 1926 nr 7, dod. do „Ilustrowanego Kuriera Codziennego" z 15 II 1926.
11. J. Przyboś, Wiosna, w: Zapiski bez daty, Warszawa 1970, s. 271.
12. J. Trznadel, Zawsze jest jutro. (O Mironie Białoszewskim), „Zeszyty Literackie" 1984 nr 8, s. 98.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

79

End page:

87

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: