Object

Title: Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?

Creator:

Pawelec, Dariusz

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 348-402. ; 2. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 15-16. ; 3. E. Balcerzan, Sytuacja gatunku, w: tegoż, Przez znaki, Poznań 1972, s. 142. ; 4. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris 1973, s. 59. ; 5. R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris 1975, s. 131. ; 6. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 27-28. ; 7. K. Bartoszyński, Konwencje gatunkowe powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 2, s. 3-44. ; 8. J. Culler, Convention and Naturalization, w: tegoż, Structuralist Poetics, London 1975, s. 137. ; 9. J. Culler, Konwencja i oswojenie, przeł. I. Sieradzki, w: Znak, styl, konwencja, wyb. M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 155. ; 10. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego", seria 2, Wrocław 1988, s. 39. ; 11. J. Derrida, La loi du genre, „Glyph 7", Baltimore-London 1980, s. 176-201. ; 12. T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, przeł. I. Pręczkowska, w: tegoż, Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 2. ; 13. G. Genette, Gatunki, „typy", „tryby", „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 2. ; 14. G. Genette, Palimpsesty, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1992, s. 316-366. ; 15. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 2, Wrocław 1987, s. 131. ; 16. M. Głowiński, Narracja jako monolog wypowiedziany, Powieść a dziennik intymny, w: tegoż, Gry powieściowe, Warszawa 1973. ; 17. M. Głowiński, Proces historyczny w literaturze i szatce, red. M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1987. ; 18. M. Głowiński, Tradycja literacka, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 1, Wrocław 1987, s. 342. ; 19. K.W. Hempfer, Teoria gatunków, „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 3. ; 20. L. Jenny, Strategia formy, przeł. K.J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1, s. 265. ; 21. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990, s. 15. ; 22. J. Kristeva, Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969, s. 76, 114 i 208-245. ; 23. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris 1974, s. 340. ; 24. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: tegoż, Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Wrocław 1979. ; 25. J. Łotman, Tekst w tekście, przeł. J. Faryno, „Literatura na Świecie" 1985 nr 3, s. 328. ; 26. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198-228. ; 27. H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 148-181. ; 28. J. Mukarovsky, O języku poetyckim, w: Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966, s. 130. ; 29. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: Między tekstami, red. W. Bolecki, J. Sławiński, J. Ziomek, Warszawa 1992, s. 17. ; 30. R. Nycz, Współczesne sylwy wobcc literackości, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982, s. 77. ; 31. A. Opacka, I. Opacki, Ruch konwencji, Katowice 1975. ; 32. J. Pelc, Poetyka a semiotyka logiczna, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 3, Wrocław 1988, s. 308. ; 33. M. Pfister, Koncepcje intertekstualności, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki" 1991 z. 4, s. 183-208. ; 34. M. Riffaterre, La syllepse intertextuelle, „Poétique" nr 40, listopad 1979, s 496. ; 35. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981, s. 111-122. ; 36. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 47. ; 37. J. Sławiński, Z. Herbert „Tren Fortynbrasa", w: Genologia polska, red. J.E. Miodońska-Brookes, Warszawa 1983, s. 509. ; 38. Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 368. ; 39. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 76-92. ; 40. J. Trzynadlowski, Zmienność i stałość gatunku literackiego, „Prace Polonistyczne", seria XVIII [1962]. ; 41. J. Tynianow, O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: tegoż, Fakt literacki, Warszawa 1978, s. 57. ; 42. C. Uhlig, Literatura jako palingeneza tekstu, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 2, s. 316-317. ; 43. F. Vodićka, Historia literatury, jej problemy i zadania, przeł. J. Baluch „Pamiętnik Literacki" 1969 z. 3, s. 257-286. ; 44. T. Walas, Przeciw historii (Poststrukturalistyczna krytyka historii — wybrane problemy), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992, s. 95-117. ; 45. R. Wellek, Upadek historii literatury, „Pamiętnik Literacki" z. 3, s. 207-221. ; 46. H. White, Zagadnienie przemiany w historii literatury, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki" 1989 z. 1, s. 287. ; 47. Cz. Zgorzelski, Duma poprzedniczka ballady, Toruń 1949, s. 4-5. ; 48. Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, „Pamiętnik Literacki" 1965 z. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

127

End page:

140

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69263 ; oai:rcin.org.pl:69263 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 8, 2019

In our library since:

Mar 8, 2019

Number of object content hits:

118

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/73749

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information