Object

Title: Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?

Creator:

Pawelec, Dariusz

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 348-402.
2. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 15-16.
3. E. Balcerzan, Sytuacja gatunku, w: tegoż, Przez znaki, Poznań 1972, s. 142.
4. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris 1973, s. 59.
5. R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris 1975, s. 131.
6. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 27-28.
7. K. Bartoszyński, Konwencje gatunkowe powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 2, s. 3-44.
8. J. Culler, Convention and Naturalization, w: tegoż, Structuralist Poetics, London 1975, s. 137.
9. J. Culler, Konwencja i oswojenie, przeł. I. Sieradzki, w: Znak, styl, konwencja, wyb. M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 155.
10. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego", seria 2, Wrocław 1988, s. 39.
11. J. Derrida, La loi du genre, „Glyph 7", Baltimore-London 1980, s. 176-201.
12. T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, przeł. I. Pręczkowska, w: tegoż, Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 2.
13. G. Genette, Gatunki, „typy", „tryby", „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 2.
14. G. Genette, Palimpsesty, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1992, s. 316-366.
15. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 2, Wrocław 1987, s. 131.
16. M. Głowiński, Narracja jako monolog wypowiedziany, Powieść a dziennik intymny, w: tegoż, Gry powieściowe, Warszawa 1973.
17. M. Głowiński, Proces historyczny w literaturze i szatce, red. M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1987.
18. M. Głowiński, Tradycja literacka, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 1, Wrocław 1987, s. 342.
19. K.W. Hempfer, Teoria gatunków, „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 3.
20. L. Jenny, Strategia formy, przeł. K.J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 1, s. 265.
21. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990, s. 15.
22. J. Kristeva, Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969, s. 76, 114 i 208-245.
23. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Paris 1974, s. 340.
24. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: tegoż, Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Sławiński, Wrocław 1979.
25. J. Łotman, Tekst w tekście, przeł. J. Faryno, „Literatura na Świecie" 1985 nr 3, s. 328.
26. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tegoż, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198-228.
27. H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 148-181.
28. J. Mukarovsky, O języku poetyckim, w: Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966, s. 130.
29. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: Między tekstami, red. W. Bolecki, J. Sławiński, J. Ziomek, Warszawa 1992, s. 17.
30. R. Nycz, Współczesne sylwy wobcc literackości, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982, s. 77.
31. A. Opacka, I. Opacki, Ruch konwencji, Katowice 1975.
32. J. Pelc, Poetyka a semiotyka logiczna, w: Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, seria 3, Wrocław 1988, s. 308.
33. M. Pfister, Koncepcje intertekstualności, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki" 1991 z. 4, s. 183-208.
34. M. Riffaterre, La syllepse intertextuelle, „Poétique" nr 40, listopad 1979, s 496.
35. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981, s. 111-122.
36. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 47.
37. J. Sławiński, Z. Herbert „Tren Fortynbrasa", w: Genologia polska, red. J.E. Miodońska-Brookes, Warszawa 1983, s. 509.
38. Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 368.
39. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 76-92.
40. J. Trzynadlowski, Zmienność i stałość gatunku literackiego, „Prace Polonistyczne", seria XVIII [1962].
41. J. Tynianow, O ewolucji literackiej, przeł. A. Pomorski, w: tegoż, Fakt literacki, Warszawa 1978, s. 57.
42. C. Uhlig, Literatura jako palingeneza tekstu, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki" 1988 z. 2, s. 316-317.
43. F. Vodićka, Historia literatury, jej problemy i zadania, przeł. J. Baluch „Pamiętnik Literacki" 1969 z. 3, s. 257-286.
44. T. Walas, Przeciw historii (Poststrukturalistyczna krytyka historii — wybrane problemy), w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, Wrocław 1992, s. 95-117.
45. R. Wellek, Upadek historii literatury, „Pamiętnik Literacki" z. 3, s. 207-221.
46. H. White, Zagadnienie przemiany w historii literatury, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki" 1989 z. 1, s. 287.
47. Cz. Zgorzelski, Duma poprzedniczka ballady, Toruń 1949, s. 4-5.
48. Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, „Pamiętnik Literacki" 1965 z. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

127

End page:

140

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69263 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 8, 2019

In our library since:

Mar 8, 2019

Number of object content hits:

66

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/73749

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information