RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Niektóre problemy poetyki Bachtina

Creator:

Ulicka, Danuta

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Aucouturier, The Theory of the Novel in Russia in the 1930: Lukacs and Bakhtin, w: The Russian Novel from Puskhin to Pasternak, ed. J. Garrard, New Haven and London 1983.
2. S. S. Awierincew, Licznost i tałant uczonogo "Litieraturnoje obozrienije" 1976, nr 10.
3. M. M. Bachtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. by M. Holquist, transl. C. Emerson and M. Holquist, Austin 1981.
4. M. M. Bachtin, Sobranije soczinienij, t. 5: Raboty 1940-ch - naczała 1960-ch godow, red. S. Boczarow, L. Gogotiszwili, Moskwa 1996.
5. Biesiedy W. D. Duwakina s M. M. Bachtinym, Moskwa 1996, s. 89-90.
6. I. Bunin, Przeklęte dni, przekł. i przypisy J. Kornel, Warszawa 1989, s. 5.
7. W. Bolecki, Język. Polifonia. Karnawał, w: tegoż Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1999.
8. W. C. Booth, Freedom of Interpretation: Bakhtin and the Challenge of Feminist Criticism, w: Bakhtin: Essays and Dialogues on His Work, ed. G. S. Morson, Chicago 1986.
9. K. Clark, M. Holquista, Mikhail Bakhtin, Cambridge Mass. and London 1984.
10. H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, Leipzig 1902, s. 129.
11. D. K. Danova, The Thought of Mikhail Bakhtin. From World to Culture, New York 1991.
12. J. Derrida, The Other Heading. Reflections on Today's Europe, transl, by P.A. Brault and M. Naas, Bloomington 1992.
13. J. Derrida, The Politics of Friendship, "Journal of Philosophy" 1988 (95).
14. M. Diaz-Diocartes, Bakhtin, Discourse and Feminist Theories, "Critical Studies" 1989, vol. 1, nr 2.
15. U. Eco, V. V. Ivanov, M. Rector, Carnivall, Berlin - New York - Amsterdam 1984.
16. Feminism, Bakhtin, and the Dialogic, eds. D. M. Bauer, S. J. McKinstry, New York 1991.
17. M. Gasparowa, M.M. Bachtin w russkoj kulturie XX w., w: Semeiotike. Trudy po znakowym sistiemam, t. XII, Tartu 1980.
18. L. Gossman, [recenzja], K. Clark, M. Holquista, Mikhail Bakhtin, "Comparative Literature" 1986, 38:4.
19. J. Habermas, The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into a Categry of Bourgeois Society, trans. Th. Burger and F. Lawrence, Cambridge Mass. And London 1989.
20. K. Hirschkop, D. Shephard, Bakhtin and the Politics of Criticism, „PMLA" 1994, 109:1. http://dx.doi.org/10.2307/463015.
21. K. Hirschkop, Mikail Bakhtin. An Aesthetric for Democracy, Oxford - New York 1999, s. 119.
22. W. Iwanow, Znaczenie myśli Michała Bachtina o znaku, wypowiedzi i dialogu dla współczesnej semiotyki, tłum. W. Grajewski w: Bachtin. Dialog - Język - Literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983.
23. S. Konkin, L. Konkina, Mikhail Bakhtin: Stranicy żizni i tworczestwa, Saransk 1993, s. 194.
24. D. La Capra, Bakhtin, Marxism and Carnivalesque, w: Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language, Ithaca 1983.
25. D. La Capra, Criticism Today, w: The Aims of Representation. Subject/Text/History, ed. M. Krieger, New York 1987.
26. V. Liapunov, Art and answerability: Early Philosophical Essays by M.M. Bakhtin, ed. M. Holquist and V. Liapunov, Austin 1990.
27. A. Łunaczarski, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1963.
28. G. S. Morson, "Introduction" to the Russian Cluster, "PMLA" 1992, 107:2.
29. N. I. Nikołajew, Niewielskaja szkoła filozofii (M. Bachtin, M. Kagan, L. Pumpianski) w 1918- 1925 gg: Po matieriałam archiwa L. Pumpianskogo, w: M. M. Bachtin i filosofskaja kultura XX wieka. Probliemy bachtinołogii, Sankt Petersburg 1991, s. 33.
30. G. Pechey, Bakhtin, Marxism and post-Structuralism, w: The Politics of Theory: Proceedings of Essex Conference on the Sociology of Literature, July 1982, eds. F. Parker, P. Hulme, M. Iverson and D. Loxley, Colchester 1983.
31. B. Pole, Bakhtin and Cassirer: The Philosophical Origins of Bakhtin's Carnival Messianism, "South Atlantic Quarterly" 97: 3/4.
32. Readings in Rusian Poetics, ed. by L. Mateja and K. Pomorska, Cambridge Mass. 1971.
33. R. M. Roberts, Poetics - Hermeneutics - Dialogics: Bakhtin and Paul de Man, w: Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges, eds. G. S. Morson and C. Emerson, Evanston 1989.
34. G. Steiner, At the carnival of language, "Times Literary Supplement" July 17, 1981.
35. W. Szkłowski, Słowa uwalniają ściśniętą duszę, przeł. D. Ulicka, "Twórczość" 1997, nr 5.
36. G. Tichonova, Bakhtin, Lukacs, and German Romanticism: The Case of Epic and Irony, w: Face to Face: Bakhtin in Russia and the West, ed. C. Adlam, Sheffield 1977.
37. T. Todorova, Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle, tłum. W. Godzich, Manchester 1984.
38. M. Toril, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, London 1985.
39. B. Uspienski, Poetika kompozicyi. Struktura chudożestwiennogo tieksta i tipołogija kompozicyonnoj formy, Moskwa 1970.
40. V. N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language, trans, by L. Matejka i I. Titunik, Cambridge Mass. and London 1986.
41. K. Waginow, "Dwa piestrych odiejała". Opyt sojedinienija slow posriedtwom rifma, Leningrad 1931, s. 43-44.
42. K. Waginow, Kozlinaja piesn', Leningrad 1928.
43. K. Waginow, Zabytaja kniga, Moskwa 1989.
44. R. Williams, E. Said, Media, Margins and Modernity, w: R. Williams The Politics of Modernism: Against the New Conformists, London 1989.
45. S. Żółkiewski, Bachtin i podstawowy problem semiotyki, w: Bachtin. Dialog - Język - Literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983.
46. B. Żyłka, Michał Bachtin. W kręgu filozofii języka i literatury, Gdańsk 1994.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

33

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58108 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 9, 2016

Number of object content hits:

1 195

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/73800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Ulicka D. - Niektóre problemy poetyki Bachtina Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information